"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

MINDSET - Missionsorienterad innovation mot digitala och gröna omställning i NPA-regionen

Forskningsprojekt MINDSETs är ett förstudieprojekt finansierat av Northern Periphery and Artic, med syftet att undersöka möjligheten att etablera ett treårigt projekt som tillämpar Missionsorienterad innovation (MOI) i form av metoder och verktyg anpassade på lokal och regional nivå inom NPA-området.

MINDSET kommer att undersöka hur innovationskapaciteten i NPA-regionerna kan öka genom att utforska Mission Oriented Innovation (MOI) och dess tillvägagångssätt.

Projektansvarig

Ulf Hedestig
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 32
Mikael Söderström
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 43

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-12-01 2024-11-30

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för informatik

Projektbeskrivning

MINDSET kommer att undersöka hur innovationskapaciteten i NPA-regionerna kan öka genom att utforska Mission Oriented Innovation (MOI) och dess tillvägagångssätt. De instrument och insatser som för närvarande används inom EU visar att MOI-metoder i allt högre grad främjas och testas. På samma sätt har EU:s medlemsländer gjort sina egna tolkningar och utvecklat unika MOI-modeller. Många av dessa ansträngningar kommer att förändra sätten att identifiera och lösa samhälleliga utmaningar. De kräver omfattande tvärvetenskapligt samarbete, engagemang av relevanta intressenter och samordning av flera projekt.

Även om MOI-metoder främjas och testas i EU, har de hittills haft begränsad inverkan på lokal eller regional nivå. Dessutom har varje land utvecklat unika modeller och verktyg för att implementera MOI-ansatsen. Det finns därför ett behov av att anpassa MOI-metoder och utveckla en operativ modell som är skräddarsydd för de specifika förutsättningar och utmaningar som existerar i NPA-regionerna. MINDSET är ett förstudieprojekt som kommer att undersöka befintliga MOI-modeller inom NPA-regionerna och förbereda ett större projekt som syftar till att ta fram en transnationell MOI-ramverk anpassad för NPA samarbete.

Projektdeltagare
Ulf Hedestig och Mikael Söderström

Projektpartner
MINDSET involverar tre parter:
ERNACT, Irland (Koordinator)
University of Helsinki
Umeå universitet.

Länk till projektwebbsida: https://www.interreg-npa.eu/projects/mindset/

Senast uppdaterad: 2024-04-24