Hoppa direkt till innehållet
printicon

Projekt med MONICA som bas

MONICA-studien ingår i ett stort antal samarbeten på regional, nationell och internationell nivå.

Prospektiva studier på riskfaktorer för hjärtinfarkt och stroke i norra Sverige

I MONICA-undersökningen i norra Sverige pågår fall-kontroll studier om riskfaktorer för hjärtinfarkt (FIA) och stroke (CASTRO). Fallen har validerats vid MONICA-sekretariaten i Norrbotten (hjärtinfarkt) och Västerbotten (stroke). Insamlingen av data görs innan en hjärtinfarkt eller stroke har inträffat och personer som senare i livet drabbas av hjärtinfarkt eller stroke kan då jämföras med de som inte drabbas, utan att förekomst av sjukdomen påverkar svaren. Ett stort antal studier har redan gjorts och fler är planerade.

Kontaktperson:
Jan-Håkan Jansson

Silver-MONICA; En studie om betydelsen av levnadsförhållanden och hälsa i medelåldern för ett gott och aktivt åldrande

Umeå 85+ GERDA-projektet (Gerontological Regional Databas) pekar på att riskfaktorer för sjukdomar för de som är 80 år eller äldre kan vara annorlunda i jämförelse med riskfaktorer i medelåldern. I Silver-MONICA studeras riskfaktorer i medelåldern och förändringar i riskfaktorer. Vidare följs utvecklingen av demenssjukdom, depression, konsumtion av vård och omsorg och dödlighet. Deltagare i MONICA-studien som fyllt 80 år eller äldre under 2016 och som är mantalsskrivna i i Västerbotten och Norrbotten erbjuds att delta i studien som pågår 2016-2018.

Kontaktperson:
Stefan Söderberg

MORGAM (Monica Risk, Genetics, Archiving and Monograph)

Ett internationellt samarbete mellan MONICA-center i olika länder, inledningsvis främst om hjärt- och kärlsjukdom och interaktion mellan genetik och livsstil, på senare år även om diabetes och cancer.

Under de senaste åren har MORGAM uppdaterats med fler kohorter och längre observationstider för utveckling av kardiovaskulära och andra händelser (diabetes genom DiabNorr-registret och cancer genom cancerregistret). Parallellt med detta har en omfattande analys skett av biomarkörer i insamlade baslinjeprover inom ramen för BiomarkerCare projektet inom MORGAM. I projektet ingår preliminärt cirka 130 000 personer.

Harmonisering av data utförs i Helsingfors och biokemisk analys sker i Hamburg. Aggregerad analys kommer att ske centralt inom MORGAM , med full insyn från samtliga medverkande centra. Analyssvar kommer att återföras till de deltagande kohorterna och vi kommer att kunna använda detta för analyser på "hemmaplan".

Kontaktperson:
Stefan Söderberg

Hälsoeffekter av snusning i Sverige

The Swedish Collaboration on the Health Effects of Snus Use är ett internationellt forskningssamarbete som skapades för att öka kunskapen om hälsokonsekvenserna av snusning. MONICA-studien och åtta andra svenska studiekohorter ingår i detta samarbete som tillsammans utgör världens största datamaterial för studier om snus och hälsa. Bland annat studeras betydelsen av snusning för utveckling av folksjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdom och cancersjukdomar.

Kontaktperson:
Patrik Wennberg

Tidstrender och hälsoeffekter av miljöföroreningar

Mätningar av miljöföroreningar, t.ex. metaller och organiska ämnen som PCB, bisfenol A och ftalater i blod och urin från deltagare i MONICA-studien, bidrar till Naturvårdsverkets hälsorelaterade miljöövervakning. Studier har gjorts på befolkningen i norra Sverige angående till exempel kvicksilver i fisk och risk för hjärtinfarkt samt metaller och risk för njursjukdom.

Uppbyggnad av en miljöföroreningskohort för att möjliggöra framtida forskning på hälsoeffekter av miljöföroreningar pågår. Data från MONICA-studien utgör en betydande del tillsammans med material från andra svenska studiekohorter.

Kontaktperson:
Maria Wennberg