"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Huvudman och personuppgiftsansvar gällande MONICA-studien

Huvudman och personuppgiftsansvarig för enkätdata i MONICA-studien är Umeå universitet. För insamlade prover i MONICA är Region Västerbotten och Region Norrbotten personuppgiftsansvariga. Personuppgiftsansvariga för registerdata i MONICASE är Region Västerbotten och Region Norrbotten.

Etikprövning

All forskning på människor, mänsklig vävnad eller känsliga personuppgifter ska godkännas av Etikprövningsmyndigheten, EPM. För att ansökan ska godkännas måste etikprövningslagens (2003:460) uppställda krav för godkännande vara uppfyllda. 

Etikprövningsmyndighetens webbplats: Etikprövningsmyndigheten

 

Informerat samtycke

När forskning involverar människor ska de, med få undantag, informeras om forskningen och fritt kunna välja om de vill medverka eller inte. Grundregeln i etikprövning av forskning som avser människor säger att forskning enbart får utföras om forskningspersonen har samtyckt.

Ett samtycke gäller endast om forskningspersonen har fått information om forskningen. Samtycket ska vara frivilligt, uttryckligt och preciserat, samt dokumenteras. Ett samtycke kan när som helst och med omedelbar verkan återtas.

 

När samtycke inte kan inhämtas

Forskning får endast genomföras om forskningen medför en obetydlig risk för skada eller obehag för forskningspersonen, något som bedöms av etikprövningsmyndigheten (EPM). Ger forskningspersonen på något sätt uttryck för att inte vilja delta, eller om en ställföreträdare eller anhörig motsätter sig utförandet, får forskningen inte genomföras.

 

Enheten för biobanksforskning

Forskning på insamlat MONICA-material samordnas via Enheten för biobanksforskning (EBF) som bedriver sin verksamhet i enlighet med gällande lagar och riktlinjer.

Senast uppdaterad: 2018-11-21