"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kontaktinformation

Forskningsledare Västerbotten och Norrbotten

Stefan Söderberg, professor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin; kardiologi, Umeå universitet, 901 87 Umeå
E-post: stefan.soderberg@umu.se

Ansvarig för strokeregistret

Stefan Söderberg, professor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin; kardiologi, Umeå universitet, 901 87 Umeå
E-post: stefan.soderberg@umu.se

Ansvarig för hjärtinfarktregistret

Stefan Söderberg, professor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin; kardiologi, Umeå universitet, 901 87 Umeå
E-post: stefan.soderberg@umu.se

Jonas Andersson, överläkare. Skellefteå.
E-post: jonas.so.andersson@regionvasterbotten.se

Ansvarig för hjärtstoppsregistret

Jonas Andersson, överläkare. Skellefteå.
E-post: jonas.so.andersson@regionvasterbotten.se

Övriga kontaktpersoner

Patrik Wennberg, distriktsläkare, universitetslektor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, 901 87 Umeå
E-post: patrik.wennberg@umu.se

Maria Wennberg, forskningsassistent, förste vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, 901 87 Umeå
E-post: maria.wennberg@umu.se

Maria Nordendahl, universitetslektor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Universitet, 901 87 Umeå                                      E-post: maria.nordendahl@umu.se

Kontaktadresser till MONICA-sekretariatet

Strokeregistret

Carolina Lundholm Eklund
Adress: MONICA-sekretariatet, Målpunkt P11, Norrlands universitetssjukhus, 901 85 Umeå
E-post: carolina.lundholm.eklund@regionvasterbotten.se
Tel: 090-785 25 18

Hjärtinfarktregistret

Lena Heldorsson Fjellström
Adress: MONICA-sekretariatet, Målpunkt P11, Norrlands universitetssjukhus, 901 85 Umeå
E-post: lena.heldorsson.fjellstrom@regionvasterbotten.se
Tel: 090-785 25 22

Senast uppdaterad: 2018-11-21