"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

MONICA - en del i NSHDS-kohorten

Northern Sweden Health and Disease Study (NSHDS) är en samlingsbeteckning för en prospektivt insamlad biobank med tillhörande enkätdata och blodprover. NSHDS har använts till en mängd studier, så kallade nästade fall-kontroll studier, där man undersöker riskfaktorer för sjukdom senare i livet genom att analysera biobanksprover som tagits innan personerna har blivit sjuka.

Provsamlingen består av tre delkohorter:

MONICA-studien i norra Sverige (MO)

Antal individer: 12 700
Antal individer med upprepade prover: 3 550
Antal provtillfällen: 16 350
(September 2023)

Västerbottens Intervention Programme (VIP)

Antal individer: 114 100
Antal individer med upprepade prover: 46 300
Antal provtillfällen: 173 600
(September 2023)

Mammarscreeningen (MA)

Antal individer: 28 800
Antal individer med upprepade prover: 14 600
Antal provtillfällen: 54 000

Uttag av biobanksprover och registerdata

Biobanken norr vid Västerbottens läns landsting förvarar biobanksproven från MONICA-undersökningarna. Uttag av prov för forskning sker via Enheten för biobanksforskning (EBF) vid Umeå universitet (den tidigare beteckningen var Medicinska biobanken). Enheten koordinerar uttag av registerdata och prover från MONICA:s stroke- och hjärtinfarktregister och befolkningsundersökningar.

Datauttag sker på en specifik uttagsblankett som kan laddas ned på EBF:s hemsida.

Ansökan diarieförs och bedöms av EBF:s expertgrupper tillsammans med MONICA:s Principal Investigator (PI).

Senast uppdaterad: 2023-09-08