"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om finansiering i publikationer som innefattar data från MONICA 2022

The 2022 MONICA survey was funded by the Faculty of Medicine, Umeå University (Research Infrastructure), the County Councils in Norrbotten and Västerbotten (Visare Norr and ALF), the Swedish Environmental Protection Agency, and the King Gustaf V and Queen Victoria´s Foundation of Freemasons.

MONICA-undersökningen 2022 finansierades av Medicinska fakulteten, Umeå universitet (finansiering av forskningsinfrastruktur), Region Norrbotten och Region Västerbotten (Visare Norr och ALF-medel), Naturvårdsverket, och Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Stiftelse.

Senast uppdaterad: 2023-11-28