Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Organisation och roller

MONICA:s högsta beslutande instans är MONICA-forumet som utser arbetsutskott (AU) och två principal investigators (PI:s), en från Norrbotten och en från Västerbotten. För att tydliggöra styrning och utveckling av MONICA:s tre incidensregister finns en gemensam arbetsgrupp för registren. AU utser arbetsgruppens medlemmar, en gemensam registerhållare och huvudansvarig forskare för respektive incidensregister.

PI ansvarar för kontakter med respektive landsting och företräder MONICA i nationella och internationella sammanhang.

Administrativt är projektet uppdelat i två MONICA-sekretariat. Sunderbyns sjukhus i Luleå ansvarar för hjärtinfarktsregistreringen och Norrlands universitetssjukhus i Umeå ansvarar för strokeregistret.

Huvudansvarig forskare för respektive incidensregister leder det dagliga arbetet tillsammans med forskningssjuksköterskor anställda vid sekretariaten.