"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Mot en ”best practice” för att mäta fingerlängdkvot i psykologisk forskning: Aktuella metoder jämförs och utvärderas genom radiologisk handavbildning

Forskningsprojekt Fingerlängdskvot anses vara en markör för tidig exponering för hormoner, vilka i sin tur har permanenta effekter på hjärnans organisation. Det är därför unikt på så sätt att det är det enda sättet att få ett mått på sådan exponering under en kritisk period (i livmodern) i efterhand (under resten av livet).

Projektansvarig

Guy Madison
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 01

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2016-01-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för psykologi

Forskningsområde

Psykologi

Projektbeskrivning

Fingerlängdskvot (digit ratio, DR) är förhållandet mellan fingrarnas längd, typiskt pekfingret dividerat med ringfingret. DR anses vara en markör för tidig exponering för hormoner, vilka i sin tur har permanenta effekter på hjärnans organisation. Detta är relevant för många psykologiska och beteendemässiga frågor, och kan även vara användbart i hälsovården, för att t ex bidra till diagnoser. DR är dock behäftat med mätosäkerhet och ger ibland motsägelsefulla resultat mellan studier, vilket delvis beror på att flera olika metoder används för att mäta fingrarna. Syftet med detta projekt är att systematiskt beskriva skillnaderna i mätresultat för alla vanliga metoder och jämföra reliabiliteten både mellan och inom var och en av dem (interbedömarreliabilitet). Det görs genom att tillämpa alla dessa metoder på händer från samma individer, och låta samma bedömare mäta alla avbildningar av händerna. En särskild styrka med projektet är att alla dessa vanliga metoder jämförs med genomlysningsbilder (radiologisk avbildning) av handens ben, något som av praktiska och kostnadsmässiga skäl är ovanligt.

Senast uppdaterad: 2024-04-02