"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

MR-baserad strålterapi

Forskningsprojekt Användningen av MR (magnetresonansteknik) inom strålterapi ökar, vilket leder till bättre behandlingar men kräver nya metoder. Projektet syftar till effektiva och säkra sätt för att göra det möjligt med ett helt MR-baserat arbetsflöde.

Genom att undersöka patienten med en MR-skanner inför strålterapi får läkaren en bättre grund när behandlingsvolymen definieras, jämfört med att bara använda datortomografi (CT). Med dagens teknik går det dock inte att planera behandlingen utifrån MR-bilderna då en dosberäkning kräver kännedom om hur strålningen tas upp i kroppen. Precis detta mäts med CT. Därför används ofta både MR och CT för att planera behandlingen. Det är krångligt och orsakar osäkerheter. Projektet syftar till att ta fram en metod för att beräkna en CT-ekvivalent bild från MR-data för att göra arbetsflödet enklare och säkrare.

Projektansvarig

Tufve Nyholm
Professor, sjukhusfysiker
E-post
E-post
Telefon
090-786 72 92

Projektöversikt

Projektperiod:

2012-12-10 2015-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för strålningsvetenskaper

Projektbeskrivning

Vi vill i projektet vidareutveckla och lägga grunden till klinisk implementation av en metod för att generera CT ekvivalent information från MR bilder. Eftersom MR för många diagnoser är överlägsen CT för avgränsning av behandlingsvolymen vid strålterapi vore det av stort värde att även kunna planera behandlingen på MR bilder. Det är idag en stark trend mot ökat användande av MR vilket visas bland annat av att fler och fler strålbehandlingskliniker inhandlar dedikerade skanners till sina avdelningar. Möjligheten att både kunna rita target och planera behandlingen på MR bilder skulle förbättra arbetsflödet, men ännu viktigare förbättra den geometriska noggrannheten vid behandlingen.

I en nylig publikation har vi visat att det går att ta fram CT ekvivalent data ur MR bilder och presenterat en konkret metod. Genom det aktuella projektet vill vi få möjlighet att utveckla denna metod, göra den mer robust, snabbare, och lägga grunden för en klinisk implementering.


Projektet har tre huvudmål

1. Vidareutveckla de MR bildtagningssekvenser som används som underlag för att beräkna s-CT. Primärt kommer vi att jobba med att optimera bildtagningsparametrarna med avseende på s-CT kvalitet och robusthet, samt justera bildinsamlingstekniken för att minska känsligheten för patientrörelser.

2. Utveckla den statistiska metoden så att den blir oberoende av MR skanner och spol-konfiguration. I vårat proof of concept arbete användes intensiteten i MR-bilderna som input till den statistiska modellen. Intensiteten beror på skanner och hur spolarna konfigureras. Därför kommer vi nu att gå över till att använda relationer i intensitet mellan olika sekvenser.

3. Ta fram och testa prototypprogramvara för klinisk implementering av det MR-baserade arbetsflödet. Målsättningen är att inom ramen för projekttiden kunna köra det MR-baserade arbetsflödet parallellt med det gängse CT-baserade för skall-, och huvud/hals-patienter i Umeå.

Senast uppdaterad: 2019-09-18