Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Tufve Nyholm

Tufve Nyholm

Professor i medicinsk strålningsfysik med förenad anställning som sjukhusfysiker vid Norrlands universitetssjukhus. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor, sjukhusfysiker vid Institutionen för strålningsvetenskaper Enhet: Radiofysik, Onkologi Roll: Prefekt
Plats
10C, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, 901 87 Umeå

Professor i medicinsk strålningsfysik med förenad anställning som sjukhusfysiker vid Norrlands universitetssjukhus. Forskningar främst inom strålterapitillämpningar för avancerade medicinska bildtagningsmetoder som MR (magnetresonanstomografi), PET (positronemissionstomografi) och kombinerad PET/MR. Modern strålterapi styrs till stor del med hjälp av bildinformation. Både vid planering av behandlingen och för att under själva behandlingen rikta strålningen. Den ökade precision som resulterat av denna utveckling har resulterat i väsentligt minskade biverkningar och ökad möjlighet till bot. Det finns dock vidare stor potential till utveckling av verksamheten. Till exempel genom att i större utsträckning utnyttja möjligheten att med hjälp av MR och PET kvantitativt mäta till exempel metabolism, celltäthet och blodflöde i 3D i tumör och anpassa stråldosen efter detta. Det finns även mycket som tyder på att det redan tidigt under behandlingen kan gå att utvärdera om behandlingen kommer att visa sig effektiv för den enskilda patienten.

För att på ett systematiskt vis kunna utvärdera dessa möjligheter så krävs metoder för att samla in bilddata på rätt sätt samt verktyg för att processa bilddata efter insamling och utvärdera resultaten på ett effektivt och reproducerbart genom att koppla bilder till hur det går för patienten eller mot histo-patologisk utvärdering. Den forskning som bedrivs adresserar dessa aspekter i nära samarbete med forskare inom onkologi, radiologi, patologi och datavetenskap.

2020
Physics in Medicine and Biology, Institute of Physics Publishing (IOPP) 2020, Vol. 65, (10)
Fetty, Lukas; Löfstedt, Tommy; Heilemann, Gerd; et al.
2019
International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics, Elsevier 2019, Vol. 103, (4) : 994-1003
Adjeiwaah, Mary; Bylund, Mikael; Lundman, Josef A.; et al.
2019
Radiotherapy and Oncology, Elsevier 2019, Vol. 133 : S1113-S1113
Daniel, M.; Kuess, P.; Andrzejewski, P.; et al.
2019
Strahlentherapie und Onkologie (Print), Springer Berlin/Heidelberg 2019, Vol. 195, (5) : 402-411
Daniel, M.; Kuess, P.; Andrzejewski, P.; et al.
2019
Radiotherapy and Oncology, Elsevier 2019, Vol. 133 : S567-S568
Fetty, L.; Buschmann, M.; Heilemann, G.; et al.
2019
Radiotherapy and Oncology, Elsevier 2019, Vol. 133 : S555-S555
Fetty, L.; Kuess, P.; Nesvacil, N.; et al.
2019
Clinical and Translational Radiation Oncology, Elsevier 2019, Vol. 18 : 60-65
Jonsson, Joakim; Nyholm, Tufve; Söderkvist, Karin
2019
PLoS ONE, Public Library of Science 2019, Vol. 14, (2)
Löfstedt, Tommy; Brynolfsson, Patrik; Nyholm, Tufve; et al.
2019
EJNMMI Physics, Springer 2019, Vol. 6
Sandgren, Kristina; Johansson, Lennart; Axelsson, Jan; et al.
2019
European Urology Focus, Elsevier 2019, Vol. 5, (4) : 550-560
Sandgren, Kristina; Westerlinck, Philippe; Jonsson, Joakim H; et al.
2019
MICCAI 2019, Shenzhen, China, Oct 13-17, 2019
Vu, Minh; Grimbergen, Guus; Simkó, Attila; et al.
2019
CLEF 2019: Working Notes of CLEF 2019 - Conference and Labs of the Evaluation Forum
Vu, Minh; Sznitman, Raphael; Nyholm, Tufve; et al.
2019
European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, Springer 2019, Vol. 46, (SUPPL 1) : S289-S290
Wallstén, Elin; Axelsson, J.; Jonsson, J. H.; et al.
2019
Physica medica (Testo stampato), ELSEVIER SCI LTD 2019, Vol. 65 : 76-83
Witoszynskyj, Stephan; Andrzejewski, Piotr; Georg, Dietmar; et al.
2019
Cancer Nursing, Wolters Kluwer 2019, Vol. 42, (5) : E10-E18
Ångström-Brännström, Charlotte; Lindh, Viveca; Nyholm, Tufve; et al.
2018
International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics, Elsevier 2018, Vol. 100, (2) : 317-324
Adjeiwaah, Mary; Bylund, Mikael; Lundman, Josef A.; et al.
2018
Journal of radiation oncology, Springer 2018, Vol. 7, (4) : 357-366
Björeland, Ulrika; Jonsson, Joakim; Alm, Magnus; et al.
2018
Medical physics (Lancaster), Wiley-Blackwell Publishing Inc. 2018, Vol. 45, (8) : 3546-3550
Brynolfsson, Patrik; Axelsson, Jan; Holmberg, August; et al.
2018
Radiotherapy and Oncology, Elsevier 2018, Vol. 127 : S279-S280
Brynolfsson, Patrik; Löfstedt, Tommy; Asklund, Thomas; et al.
2018
Radiotherapy and Oncology, Elsevier 2018, Vol. 127 : S283-S283
Bylund, Mikael; Jonsson, Joakim; Lundman, Josef; et al.
2018
Radiation Oncology, BioMed Central 2018, Vol. 13
Engvall, Gunn; Lindh, Viveca; Mullaney, Tara; et al.
2018
Radiology and Oncology, Walter de Gruyter 2018, Vol. 52, (2) : 143-151
Fahlström, Markus; Blomquist, Erik; Nyholm, Tufve; et al.
2018
Acta Radiologica Open, Sage Publications 2018, Vol. 7, (11)
Fahlström, Markus; Fransson, Samuel; Blomquist, Erik; et al.
2018
Physics in Medicine and Biology, Institute of Physics and Engineering in Medicine 2018, Vol. 63, (19) : 9-15
Garpebring, Anders; Brynolfsson, Patrik; Kuess, Peter; et al.
2018
Acta Oncologica, Vol. 57, (5) : 574-581
Gronlund, Eric; Johansson, Silvia; Nyholm, Tufve; et al.
2018
The Radiologic clinics of North America, Saunders Elsevier 2018, Vol. 56, (2) : 319-325
Ménard, Cynthia; Paulson, Eric; Nyholm, Tufve; et al.
2018
Medical physics (Lancaster), John Wiley & Sons 2018, Vol. 45, (3) : 1295-1300
Nyholm, Tufve; Svensson, Stina; Andersson, Sebastian; et al.
2018
Radiotherapy and Oncology, Elsevier 2018, Vol. 127 : S541-S541
Sandgren, Kristina; Jonsson, Joakim; Nyholm, Tufve; et al.
2018
Magnetic Resonance in Medicine, Wiley-Blackwell 2018, Vol. 80, (4) : 1440-1451
Wiesinger, Florian; Bylund, Mikael; Yang, Jaewon; et al.
2017
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2017, Vol. 7
Brynolfsson, Patrik; Nilsson, David; Torheim, Turid; et al.
2017
Radiation Oncology, BioMed Central 2017, Vol. 12
Edmund, Jens M.; Nyholm, Tufve
2017
Medical physics (Lancaster), Wiley-Blackwell 2017, Vol. 44, (11) : 5563-5574
Gustafsson, Christian; Korhonen, Juha; Persson, Emilia; et al.
2017
Physics in Medicine and Biology, Vol. 62, (19) : 7833-7854
Kuess, Peter; Andrzejewski, Piotr; Nilsson, David; et al.
2017
Physica medica (Testo stampato), Vol. 35 : 1-6
Lundman, Josef A.; Johansson, Adam; Olofsson, Jörgen; et al.
2017
Physics and Imaging in Radiation Oncology, Elsevier 2017, Vol. 1 : 41-45
Lundman, Josef Axel; Bylund, Mikael; Garpebring, Anders; et al.
2017
Medical physics (Lancaster), John Wiley & Sons 2017, Vol. 44, (6) : 3241-3241
Nyholm, Tufve; Olsson, C.; Skönevik, Johan; et al.
2017
Technical Innovations & Patient Support in Radiation Oncology, Vol. 3-4 : 7-12
Olausson, Kristina; Holst Hansson, Annette; Zackrisson, Björn; et al.
2017
International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics, Elsevier 2017, Vol. 99, (3) : 692-700
Persson, Emilia; Gustafsson, Christian; Nordström, Fredrik; et al.
2016
PLoS ONE, Vol. 11, (4)
Engvall, Gunn; Ångström-Brännström, Charlotte; Mullaney, Tara; et al.
2016
European Journal of Oncology Nursing, Vol. 20 : 113-118
Mullaney, Tara; Olausson, Kristina; Sharp, Lena; et al.
2016
Radiotherapy and Oncology, Vol. 119, (2) : 344-350
Nyholm, Tufve; Olsson, Caroline; Agrup, Måns; et al.
2016
Pediatric Blood & Cancer, Wiley-Blackwell 2016, Vol. 63 : S213-S213
Ångstrom-Brännström, Charlotte; Engvall, G.; Mullaney, T.; et al.
2015
Radiation Oncology, Vol. 10
Jonsson, Joakim H.; Akhtari, Mohammad M.; Karlsson, Magnus G.; et al.
2015
Medical physics (Lancaster), Vol. 42, (10) : 6090-6097
Siversson, Carl; Nordström, Fredrik; Nilsson, Terese; et al.
2015
PLoS ONE, Public library science 2015, Vol. 10, (10)
Ångström-Brännström, Charlotte; Engvall, Gunn; Mullaney, Tara; et al.
2014
Medical physics (Lancaster), Vol. 41, (10) : 101903-
Brynolfsson, Patrik; Nilsson, David; Henriksson, Roger; et al.
2014
Medical physics (Lancaster), Vol. 41, (8) : 474-480
Johansson, Adam; Garpebring, Anders; Asklund, Thomas; et al.
2014
Pediatric Blood & Cancer, Wiley-Blackwell 2014, Vol. 61 2, (Supplement: 2 Meeting Abstract: O-187) : S154-S154
Mullaney, Tara; Nyholm, Tufve; Lindh, Jack; et al.
2014
Seminars in radiation oncology, Vol. 24, (3) : 175-180
Nyholm, Tufve; Jonsson, Joakim
2014
Journal of Applied Clinical Medical Physics, Vol. 15, (6) : 360-361
Nyholm, Tufve; Mullaney, Tara; Olsson, L. E.; et al.

Forskargrupper

Forskningsledare
Tufve Nyholm

Forskningsprojekt

10 december 2012 till 31 december 2015