"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Tufve Nyholm

Professor i medicinsk strålningsfysik med förenad anställning som sjukhusfysiker. Min forskning berör strålbehandling med inriktning mot imaging, prostatacancer, AI och beslutstöd. 

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor, sjukhusfysiker vid Institutionen för diagnostik och intervention Enhet: Medicinsk teknik och Radiofysik, Onkologi Roll: Prefekt
Plats
10C, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, 901 85 Umeå

Professor i medicinsk strålningsfysik med förenad anställning som sjukhusfysiker vid Norrlands universitetssjukhus. Forskningar främst inom strålterapitillämpningar för avancerade medicinska bildtagningsmetoder som MR (magnetresonanstomografi), PET (positronemissionstomografi) och kombinerad PET/MR. Modern strålterapi styrs till stor del med hjälp av bildinformation. Både vid planering av behandlingen och för att under själva behandlingen rikta strålningen. Den ökade precision som resulterat av denna utveckling har resulterat i väsentligt minskade biverkningar och ökad möjlighet till bot. Det finns dock vidare stor potential till utveckling av verksamheten. Till exempel genom att i större utsträckning utnyttja möjligheten att med hjälp av MR och PET kvantitativt mäta till exempel metabolism, celltäthet och blodflöde i 3D i tumör och anpassa stråldosen efter detta. Det finns även mycket som tyder på att det redan tidigt under behandlingen kan gå att utvärdera om behandlingen kommer att visa sig effektiv för den enskilda patienten.

För att på ett systematiskt vis kunna utvärdera dessa möjligheter så krävs metoder för att samla in bilddata på rätt sätt samt verktyg för att processa bilddata efter insamling och utvärdera resultaten på ett effektivt och reproducerbart genom att koppla bilder till hur det går för patienten eller mot histo-patologisk utvärdering. Den forskning som bedrivs adresserar dessa aspekter i nära samarbete med forskare inom onkologi, radiologi, patologi och datavetenskap.

Radiation Oncology, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 18, (1)
Björeland, Ulrika; Notstam, Kristina; Fransson, Per; et al.
Physics in Medicine and Biology, Institute of Physics (IOP) 2023, Vol. 68, (19)
Kaushik, Sandeep S.; Bylund, Mikael; Cozzini, Cristina; et al.
Communications Medicine, Springer Nature 2023, Vol. 3, (1)
Nilsson, Erik; Sandgren, Kristina; Grefve, Josefine; et al.
Nuclear medicine communications, Lippincott Williams & Wilkins 2023, Vol. 44, (11) : 997-1004
Sandgren, Kristina; Strandberg, Sara; Jonsson, Joakim; et al.
Zeitschrift für Medizinische Physik
Simkó, Attila; Bylund, Mikael; Jönsson, Gustav; et al.
Medical imaging with deep learning 2023, ML Research Press 2023 : 95-106
Simkó, Attila; Garpebring, Anders; Jonsson, Joakim; et al.
BMC Medical Imaging, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 23, (1)
Simkó, Attila; Ruiter, Simone; Löfstedt, Tommy; et al.
Journal of Machine Learning for Biomedical Imaging : 1-54
Mehta, Raghav; Filos, Angelos; Baid, Ujjwal; et al.
Proceedings of the 5th international conference on medical imaging with deep learning, ML Research Press 2022 : 1125-1138
Simkó, Attila; Löfstedt, Tommy; Garpebring, Anders; et al.
IEEE Transactions on Medical Imaging, IEEE 2022, Vol. 41, (6) : 1320-1330
Vu, Minh Hoang; Norman, Gabriella; Nyholm, Tufve; et al.
Physica medica (Testo stampato), Elsevier 2021, Vol. 88 : 218-225
Andersson, Jonas; Nyholm, Tufve; Ceberg, Crister; et al.
Physics and Imaging in Radiation Oncology, Elsevier 2021, Vol. 17 : 117-123
Björeland, Ulrika; Nyholm, Tufve; Jonsson, Joakim; et al.
Radiotherapy and Oncology, Elsevier 2021, Vol. 156 : 80-94
Combs, Stephanie E.; Baumert, Brigitta G.; Bendszus, Martin; et al.
Physics and Imaging in Radiation Oncology, Elsevier 2021, Vol. 20 : 17-22
Fransson, Samuel; Tilly, David; Ahnesjö, Anders; et al.
Acta Oncologica, Taylor & Francis 2021, Vol. 60, (2) : 199-209
Gronlund, Eric; Almhagen, Erik; Johansson, Silvia; et al.
Journal of Applied Clinical Medical Physics, John Wiley & Sons 2021, Vol. 22, (12) : 51-63
Jamtheim Gustafsson, Christian; Lempart, Michael; Swärd, Johan; et al.
Physics and Imaging in Radiation Oncology, Elsevier 2021, Vol. 18 : 19-25
Sandgren, Kristina; Nilsson, Erik; Keeratijarut Lindberg, Angsana; et al.
Proceedings of the Fourth Conference on Medical Imaging with Deep Learning, PMLR, Lübeck University; Hamburg University of Technology 2021 : 713-727
Simkó, Attila; Löfstedt, Tommy; Garpebring, Anders; et al.
Physics in Medicine and Biology, Institute of Physics (IOP) 2021, Vol. 66, (7)
Speight, Richard; Tyyger, Marcus; Schmidt, Maria A; et al.
Brainlesion: Glioma, Multiple Sclerosis, Stroke and Traumatic Brain Injuries, Springer 2021 : 412-423
Vu, Minh Hoang; Nyholm, Tufve; Löfstedt, Tommy
Zeitschrift für Medizinische Physik, Elsevier 2021, Vol. 31, (1) : 78-88
Zimmermann, Lukas; Buschmann, Martin; Herrmann, Harald; et al.
Physics and Imaging in Radiation Oncology, Elsevier 2020, Vol. 13 : 21-27
Adjeiwaah, Mary; Garpebring, Anders; Nyholm, Tufve
Zeitschrift für Medizinische Physik, Elsevier 2020, Vol. 30, (4) : 305-314
Fetty, Lukas; Bylund, Mikael; Kuess, Peter; et al.
Physics in Medicine and Biology, Institute of Physics Publishing (IOPP) 2020, Vol. 65, (10)
Fetty, Lukas; Löfstedt, Tommy; Heilemann, Gerd; et al.
Technical Innovations & Patient Support in Radiation Oncology, Elsevier 2020, Vol. 13 : 11-16
Olausson, Kristina; Sharp, Lena; Fransson, Per; et al.
Medical physics (Lancaster), John Wiley & Sons 2020, Vol. 47, (12) : 6216-6231
Vu, Minh H.; Grimbergen, Guus; Nyholm, Tufve; et al.
IEEE Transactions on Medical Imaging, IEEE 2020, Vol. 39, (9) : 2856-2868
Vu, Minh Hoang; Löfstedt, Tommy; Nyholm, Tufve; et al.
Brainlesion: Glioma, Multiple Sclerosis, Stroke and Traumatic Brain Injuries: 5th International Workshop, BrainLes 2019, Held in Conjunction with MICCAI 2019, Shenzhen, China, October 17, 2019, Revised Selected Papers, Part I, Cham: Springer 2020 : 174-186
Vu, Minh Hoang; Nyholm, Tufve; Löfstedt, Tommy
EJNMMI Physics, Springer 2020, Vol. 7, (1)
Wallstén, Elin; Axelsson, Jan; Jonsson, Joakim; et al.
International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics, Elsevier 2019, Vol. 103, (4) : 994-1003
Adjeiwaah, Mary; Bylund, Mikael; Lundman, Josef A.; et al.
Radiotherapy and Oncology, Elsevier 2019, Vol. 133 : S1113-S1113
Daniel, M.; Kuess, P.; Andrzejewski, P.; et al.
Strahlentherapie und Onkologie (Print), Springer Berlin/Heidelberg 2019, Vol. 195, (5) : 402-411
Daniel, M.; Kuess, P.; Andrzejewski, P.; et al.
Radiotherapy and Oncology, Elsevier 2019, Vol. 133 : S567-S568
Fetty, L.; Buschmann, M.; Heilemann, G.; et al.
Radiotherapy and Oncology, Elsevier 2019, Vol. 133 : S555-S555
Fetty, L.; Kuess, P.; Nesvacil, N.; et al.
Clinical and Translational Radiation Oncology, Elsevier 2019, Vol. 18 : 60-65
Jonsson, Joakim; Nyholm, Tufve; Söderkvist, Karin
PLOS ONE, Public Library of Science 2019, Vol. 14, (2)
Löfstedt, Tommy; Brynolfsson, Patrik; Nyholm, Tufve; et al.
Physics and Imaging in Radiation Oncology, Elsevier 2019, Vol. 11 : 88-91
Olsson, Caroline; Nyholm, Tufve; Wieslander, Elinore; et al.
EJNMMI Physics, Springer 2019, Vol. 6
Sandgren, Kristina; Johansson, Lennart; Axelsson, Jan; et al.
European Urology Focus, Elsevier 2019, Vol. 5, (4) : 550-560
Sandgren, Kristina; Westerlinck, Philippe; Jonsson, Joakim; et al.
MICCAI 2019, Shenzhen, China, Oct 13-17, 2019
Vu, Minh; Grimbergen, Guus; Simkó, Attila; et al.
CLEF 2019: Working Notes of CLEF 2019 - Conference and Labs of the Evaluation Forum
Vu, Minh Hoang; Sznitman, Raphael; Nyholm, Tufve; et al.
European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, Springer 2019, Vol. 46, (SUPPL 1) : S289-S290
Wallstén, Elin; Axelsson, Jan; Jonsson, Joakim; et al.
Physica medica (Testo stampato), ELSEVIER SCI LTD 2019, Vol. 65 : 76-83
Witoszynskyj, Stephan; Andrzejewski, Piotr; Georg, Dietmar; et al.
Cancer Nursing, Wolters Kluwer 2019, Vol. 42, (5) : E10-E18
Ångström-Brännström, Charlotte; Lindh, Viveca; Nyholm, Tufve; et al.
International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics, Elsevier 2018, Vol. 100, (2) : 317-324
Adjeiwaah, Mary; Bylund, Mikael; Lundman, Josef A.; et al.
Journal of radiation oncology, Springer 2018, Vol. 7, (4) : 357-366
Björeland, Ulrika; Jonsson, Joakim; Alm, Magnus; et al.
Medical physics (Lancaster), Wiley-Blackwell Publishing Inc. 2018, Vol. 45, (8) : 3546-3550
Brynolfsson, Patrik; Axelsson, Jan; Holmberg, August; et al.
Radiotherapy and Oncology, Elsevier 2018, Vol. 127 : S279-S280
Brynolfsson, Patrik; Löfstedt, Tommy; Asklund, Thomas; et al.
Radiotherapy and Oncology, Elsevier 2018, Vol. 127 : S283-S283
Bylund, Mikael; Jonsson, Joakim; Lundman, Josef; et al.
Radiation Oncology, BioMed Central 2018, Vol. 13
Engvall, Gunn; Lindh, Viveca; Mullaney, Tara; et al.