"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Muntliga traditioner i Sápmi

Forskningsprojekt Muntliga traditioner i Sápmi är ett större projekt, som avser att studera samernas muntliga traditioner m.a.p. traditionella kunskaper och föreställningsvärld och som är nedtecknade eller inspelade och finns i olika arkiv eller utgivna i bokform.

Inom detta projekt kommer flera olika typer av dokumentation av samiska muntliga traditioner att studeras, bl.a. nedtecknade och inspelade samiska berättelser och sägner, jojktexter, etc. En stor del av materialet är på samiska och det finns ett omfattande material i olika arkiv som kommer att utnyttjas i studien.

Projektöversikt

Projektperiod:

2007-02-22 2010-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för idé- och samhällsstudier

Projektbeskrivning

Muntliga traditioner i Sápmi är ett större projekt som avser att studera samernas muntliga traditioner med avseende på traditionella kunskaper och föreställningsvärld och som är nedtecknade eller inspelade och som finns i olika arkiv (eller utgivna i bokform). En viktig del i detta projekt är Johan Turis originalmanus i första hand för böckerna Muitalus sámiid birra 1910 och Lappish Texts 1920. Dessutom kommer opublicerat material (som var skrivet för Muitalus) och som finns i Nordiska museets arkiv att ingå i studien. Turis handskrivna originalmanus kommer att granskas och skrivas ned digitalt. Texten kommer att återges exakt med det skriftspråk och i den ordning (i den mån detta är möjligt) som finns i manuskriptet och utgöra grunden för fortsatta studier. Ett sådant tillvägagångssätt gör det möjligt att göra en djupare tolkning av hans författarskap och också hans språkanvändning. Turis handskrivna originalmanus har inte tidigare varit föremål för närmare studium. Avsikten är också att skapa förutsättningar för att ge ut Johan Turis manuskript i en ny (kommenterad) upplaga 2010 – ett hundra år efter den första upplagan av Muitalus sámiid birra. Projektet kommer också att utveckla metoder för analys av muntliga traditioner och en workshop planeras i ett tidigt skede av projektet för att underlätta senare analys. Projektet kommer också att omfatta övrigt material som är nedtecknat eller inspelat och som finns i olika arkiv.

Ämnen: Samiska
Senast uppdaterad: 2019-09-18