"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Navigating the complexity of collaboration – municipality and university on a joint journey in the educational terrain

Doktorandprojekt Syftet med mitt avhandlingsprojekt är att analysera samverkan mellan kommun och universitet i frågor som rör praktiknära forskning och skolutveckling. Jag följer olika samverkansprojekt som involverar aktörer från kommun och universitet för att förstå hur utbildningsrelaterad samverkan utvecklas över tid och hur erfarenheter av samverkan förvaltas i de båda organisationerna.

I de olika delstudierna belyser jag samverkan ur såväl individ- som organisationsperspektiv och resultatet förväntas kunna bidra med kunskap om hur långsiktiga samverkansstrukturer mellan universitet och kommuner kan skapas.

Projektansvarig

Sara Viklund
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 89 35

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-09-02 2027-09-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för estetiska ämnen, Lärarhögskolan

Forskningsområde

Utbildningsvetenskap

Externa finansiärer

Piteå kommun

Projektbeskrivning

Utbildningsrelaterad samverkan mellan kommun och universitet har pågått under lång tid och i olika former. Skollagens formulering om en utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (SFS 2010:800) har emellertid fungerat som incitament för fördjupad samverkan, ofta i form av praktiknära forsknings- och utvecklingsprojekt som involverar både lärare och forskare. Samverkan är ett begrepp som ofta har positiva konnotationer, men samverkan är också komplex och bidrar till att nya utmaningar uppstår. Jag intresserar mig särskilt för de idéer och förväntningar som olika aktörer har vad gäller samverkansaktiviteter, resultatet av dessa och den kunskap som samverkan kan generera, samt vad aktörerna upplever som hindrande respektive främjande när deras idéer och förväntningar ska förverkligas. För att synliggöra komplexiteten i samverkan använder jag mig av ett aktivitetsteoretiskt perspektiv.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-08-21