"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: NASA on Unsplash

New Space Digital Economy Innovation Center

Forskningsprojekt Projektet om den nya digitala rymdekonomin kommer att utnyttja möjligheterna hos rymddata, särskilt för affärsområdena energi, skogsbruk, sjöfart och jordbruk. Rymdbaserade data möjliggör olika nya tjänster och kan förbättra befintliga system – det kommer att tillföra mervärde till produkter och tjänster och nya intäktsströmmar hos involverade företag.

Vi genomför en struktur för säkerställandet av långvarig ekonomisk utveckling inom rymdindustrin, - ekonomi och innovation i regionen, “New space Digital Economy Innovation Center” - d.v.s. Kvarken Space Center. Det planerade centrets främsta mål är att stödja regionala företag i att utveckla sina möjligheter att delta i affärsverksamhet i den nya rymdekonomin och kommersialisera existerande rymddata.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-09-01 2022-06-30

Finansiering

EU Interreg Botnia-Atlantica Program
Region Västerbotten
Österbottens förbund
Projekt budget 1 860 000 € / Project budget 1 860 000 €

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Handelshögskolan

Forskningsområde

Företagsekonomi

Projektbeskrivning

Förhållanden har utvecklats inom rymdindustrin som tillåter att mycket billigare processer implementeras i rymden jämfört med tidigare. För att hjälpa regionen att ta en andel i dessa nya ekonomiska aktiviteter kommer centret att säkra att en förståelse för den senaste tekniken finns tillgänglig, samt förmågan att genomföra och använda dem. Centret kommer att dela med sig av kunskap och genomföra demonstrationsprojekt för att få de regionala företagen till den nivå som krävs för att självständigt hantera sina egna rymdsamhörande affärsverksamheter. Centret ska samarbeta med de regionala utbildningssystemen och utvecklingsföretagen samt främja kompetenser som är nödvändiga för att bygga upp och upprätthålla en arbetsstyrka som kan främja regionalt aktivt deltagande i den nya rymdekonomin. På detta sätt främjar vi Kvarken-regionens möjligheter att delta i den växande nya digitala rymdekonomin och skapa ny näringsverksamhet samt global påverkan tillsammans.

Projekt genomförs tillsammans med Vasa universitet (lead partner), Yrkeshögskolan Novia, Umeå universitet; Luleå tekniska universitet, Designcentrum MUOVA, Åbo Akademi, Hanken svenska handelshögskolan, Institutet för rymdfysik, Sveriges lantbruksuniversitet och Aalto universitetet.

Umeå universitet ansvarar för delprojektet Kvarken New Space Innovation Ecosystem som ska identifiera potential och möjligheter att skapa nya företag och verksamheter inom den nya digital rymde ekonomin.

Senast uppdaterad: 2022-01-18