"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Oenighet, objektivitet och okänsliga bedömningar

Forskningsprojekt Projektet undersöker hur olika former av oenighet och objektivitetsanspråk ska förstås utanför enklare deskriptiv diskurs. Fokus ligger främst på moralisk oenighet, men också på villkorssatser, epistemiska modaliteter och smakfrågor.

Moralisk omdömen, villkorssatser, epistemiska modaliteter och smakomdömen tycks i olika grad uppvisa former av subjektivitet, där olika bedömare är intresserade av att bedöma olika fakta. Samtidigt tycks bedömarna vara oeniga i någon mening, och bedömningarna i fråga ha vissa objektivitetsanspråk. Huvudfrågan för projektet är hur detta ska förstås. Mycket tyder på att olika pragmatiska faktorer påverkar i vilken utsträckning vi uppfattar två personer som oeniga i en fråga och huruvida vi tänker oss att om den ena har rätt så måste den andra ha fel. Projektet undersöker närmare hur denna påverkan ser ut.

Projektöversikt

Projektperiod:

2013-01-29 2016-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för idé- och samhällsstudier

Forskningsområde

Filosofi och vetenskapsteori

Projektbeskrivning

Issues of agreement and disagreement are central to philosophical problems of objectivity and relativity wherever these arise. In the theory of conditionals, for example, a central problem is to understand the “subjectivity” of conditionals, i.e. the possibility that two conditional judgments P→Q and P→~Q both seem perfectly well-founded when made in different epistemic contexts. In metaethics, the interpretation of moral disagreement divides objectivists, relativists and noncognitivists, but it is also highly relevant for the understanding of so-called subjective oughts and issues of rationality under uncertainty. Similar issues arise concerning non-moral normative judgments, epistemic modals and matters of taste. In all these fields, it seems that we rightly reject judgments made by others, not because the condition that they were concerned to get right in their judgments does not in fact hold, but because some other condition that we are more concerned with does not hold. The apparent existence of such felicitous “insensitive assessments” creates problem for standard ways of understanding disagreement and standard ways of representing the content of judgments in relativistic discourse. The purpose of this project is to explain why certain locutions in natural language invites felicitous insensitive assessments, and more generally to understand the philosophical relevance of intuitions about agreement and disagreement.
Senast uppdaterad: 2019-09-18