"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Öka fysisk aktivitet och idrottsdeltagande genom hembaserad yoga: En pilotstudie

Forskningsprojekt En individs förmåga att vara fysiskt aktiv är central för livskvalitet. I synnerhet är fysisk aktivitet och idrottsdeltagande kopplade till hälsofördelar förknippade med både fysisk och psykisk hälsa (se t.ex. Nystrom et al., 2015). I dagsläget har ökande andelar av fysisk inaktivitet tagits upp som ett problem inom det svenska samhället. I synnerhet under covid-19-pandemin har isolering och fysisk inaktivitet ökat dramatiskt och förväntas öka i svårighetsgrad (Sahu, 2020).

Syftet med pilotstudien att undersöka användningen av hemmabaserad yoga som ett sätt att främja tillgängligheten för idrottsdeltagande.

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-01-01 2023-12-31

Finansiering

Idrottshögskolan, Umeå universitet

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för psykologi

Forskningsområde

Psykologi

Projektbeskrivning

Hur kan vi hjälpa människor att bli mer fysiskt aktiva?

Det är det huvudsakliga syftet med denna studie. Tidigare forskning har visat att det finns olika ”triggers” för att få människor mer fysiskt aktiva. Det vi vill undersöka med denna studie är om yoga kan fungera som en sådan ”trigger”. Yoga har visat sig fungera som behandling vid viss psykisk ohälsa i tidigare studier (se t ex Jonsson et al., 2020), men om det fungerar som ”trigger” för att öka generell fysisk aktivitet har aldrig tidigare undersökts.

Målgruppen för denna studie är främst personer som tidigare varit fysiskt aktiva men som idag är fysiskt inaktiva och inte når upp till rekommenderade aktivitetsmål.

Tanken är att resultaten från studien ska kunna bidra till att hitta strategier som kan hjälpa människor att öka sin fysiska aktivitet. Resultaten från studien skulle även kunna bidra med ökad förståelse för hur och på vilket sätt vi kan hjälpa människor att bli mer fysiskt aktiva, samt ge en indikation på vad som funkar, samt vad som kanske ska undvikas. Detta är en pilotstudie och bör ses som ett första steg, där resultaten kan ligga till grund för fortsatt forskning inom området.

Senast uppdaterad: 2022-01-25