"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Organisatoriska rutiner i stabsarbete: att öka samhällets beredskap för extrema händelser

Forskningsprojekt

Forskarna ska undersöka organisatoriska rutiner i stabsarbete genom en jämförande analys av fyra organisationer centrala för samhällets beredskap vid extrema händelser; Länsstyrelsen, Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och Polisen. Syftet är att utveckla ett nytt ramverk för att förstå rutiner och rutiners funktion vid extrema händelser då organisationer går in i stabsläge, samt att testa och praktiskt omsätta detta ramverk i de studerade organisationerna.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-01-01 2023-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Handelshögskolan, Pedagogiska institutionen

Forskningsområde

Företagsekonomi

Externa finansiärer

Riksbankens Jubileumsfond

Projektbeskrivning

Syftet med projektet är att utveckla ett nytt ramverk för att förstå rutiner och rutiners funktion vid extrema händelser då organisationer går in i stabsläge, samt att testa och praktiskt omsätta detta ramverk i de studerade organisationerna. Motiven till varför projektet är viktigt bygger dels på ett identifierat behov hos organisationerna själva, dels av de ökade utmaningarna med fler och allvarligare extrema händelser i samhället. Slutligen motiveras projektet av en klart identifierad kunskapsbrist när det gäller rutiners roll vid extrema händelser.

Projektet syftar således i förlängningen till att bidra till samhällets ökade beredskap i en alltmer orolig värld präglad av klimatförändringar, flyktingströmmar och terrorhot. Den regionala Polisens, Försvarsmaktens, Säkerhetspolisen och Länsstyrelsens (Västerbotten) stabsarbete undersöks genom etnografiska studier av både särskilda händelser och förberedelse inför desamma. Varje organisation undersöks av en forskare i teamet som genomför intervjuer, observationer och dokumentstudier som sedan jämförs. Genom ett unikt samarbete i ”Kunskapsforum Region Nord” diskuterar myndigheterna och forskargruppen löpande stabsarbetets utmaningar. Kunskapsforumet fungerar även som testarena för de teoretiska innovationer som projektet bidrar med.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2021-05-19