"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ortopediskt trauma: Höftfraktur

Forskningsprojekt De mest mest omfattande studierna rörande höftfrakturer inkluderar de 3 nationella registerbaserade randomiserande studierna Hipsther, DAICY och Duality. Dessa studier genomförs i samarbete med forskare vid framför allt vid universiteten i Uppsala och Göteborg.

Målet med de 3 registerbaserade randomiserade studierna är att minska risken för komplikationer och omoperationer för patienter med lårbenshalsfraktur.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-01-01 2027-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för diagnostik och intervention

Forskningsområde

Klinisk medicin

Projektbeskrivning

Hipsther jämför behandling med osteosyntes och höftprotes vid icke felställda lårbenshalsfrakturer. Målet med Hipsther är att undersöka om höftprotes leder till ett minskat behov av omoperation.
Daicy jämför behandling med bencement innehållande två typer av antibiotika och konventionell bencement med en typ av antibiotika vid behandling av lårbenshalsfraktur opererad med halvprotes. Målet med med Daicy är att undersöka om bencement kan minskar risken för protesinfektion.
Duality jämför behandling med dubbelartikulerande ledskål med konventionell ledskål vid behandling med total höftprotes vid lårbenshalsfraktur. Målet med Duality är att undersöka om dubbelartikulerande ledpanna minskar risken för protesluxation.

 


Hipsther:
https://sfr.registercentrum.se/forskning/hipsther-hip-screws-or-total-hip-replacement/p/BJY92DdQS
Huvudansvarig forskare är Olof Wolf, ortopedkliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Daicy:
https://sfr.registercentrum.se/forskning/daicy/p/B1M6IVAFt
Huvudansvarig forskare är Sebastian Mukka, ortopedkliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Duality:
https://sfr.registercentrum.se/forskning/duality/p/SklsPtj6S
Huvudansvarig forskare är Nils Hailer, professor, ortopedkliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Senast uppdaterad: 2024-05-02