Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Klinisk medicin

Inom Klinisk medicin bedrivs forskning som syftar till att hitta nya behandlingar, diagnostiska metoder och förebyggande åtgärder mot sjukdomar. Forskningen spänner brett över många ämnen, från graviditet och barn - inklusive de för tidigt födda - till alla organ i den vuxna friska och sjuka kroppen, inklusive psykiatri.

Reportage

Psykiatriska läkemedel till unga kan ge hjärtrubbningar

ADHD-läkemedel är testade på barn och unga, men inte i kombination med andra läkemedel.

Intresset för människan ledde till läkaryrket

Vi har träffat Malin Sjöström och pratat om den nya läkarutbildningen och hennes nya spännande forskningsidé!

VR - Framtidens undervisning

VR - Framtidens undervisning

Hon vill hjälpa fler barn till en hälsosam framtid

Annelie Thorén utvecklade sin idé om ett digitalt behandlingsprogram för barn med övervikt och obesitas.

Professorn som ser att allt är möjligt

Per Lindqvist är professorn i klinisk fysiologi som drivs av sin nyfikenhet att förstå allt lite bättre.

Kvinnohjärtan i fokus för forskning

Sofia Erelund forskar om hjärtfrekvensvariabilitet hos kvinnor.

Infrastrukturer

Enheten för komparativ biologi (UCCB)
Den biomedicinska djurförsöksverksamheten på Umeå universitet är organiserad inom enheten för komparativ biologi (Umeå Centre for Comparative...
Flow@CliMi
Flödescystometri möjliggör analys av cellytemolekyler, intracellulära molekyler samt RNA uttryck i enskilda celler. Dessutom kan utsöndrade...
Kliniska studier Sverige – Forum Norr
Kliniska studier Sverige – Forum Norr är en plattform för forskningsstödjande infrastruktur med målet att underlätta genomförandet av studier och ö...
Forskningsområde: Cancer, Klinisk medicin
Kliniskt forskningscentrum (KFC)
Kliniskt forskningscentrum är en gemensam resurs för region och universitet för patientnära klinisk forskning. Kliniskt forskningscentrum kan ge...
Kostdatabas i norra Sverige (NSDD)
Northern Sweden Diet Database (NSDD) består av förädlade kostdata från norra Sverige. Grundmaterialet är kostregistreringar insamlade inom ramen fö...
Medicinsk teknik – Forskning och Utveckling (MT-FoU)
MT-FoU vid Norrlands Universitetssjukhus är en naturlig samtals- och samarbetspartner, exempelvis vid teknisk utveckling som kan effektivisera häls...
NorthPop
En infrastruktur som inkluderar biobank och databas för barn och unga vuxna i Västerbotten
PREDICT
Inom ramen för den nationella strategin för Life Science, samverkar Umeå universitet med bland andra Region Västerbotten och Regionalt cancercentru...

Nyheter

Piggast kör!

Jörgen Lundälv, docent i trafikmedicin, har just publicerat en ny forskningsrapport kring ambulanssäkerhet

Sänkt prestationsförmåga kopplat till ökad risk för död vid medfödda hjärtfel

Medfött hjärtfel och nedsatt fysisk prestationsförmåga innebär mer än fördubblad risk att dö i förtid.

Gympa, diabetes och klimat i fokus för hedersdoktorer

TV-tränaren Sofia Åhman blir medicinsk hedersdoktor 2022 tillsammans med forskare från Australien och USA.

Propp i lungan kräver bättre uppföljning

Efter fyra år har de som drabbats av blodpropp i lungan ökad risk att dö i förtid, visar avhandling.

Ökad risk för blodpropp länge efter covid-19

Den som har varit sjuk i covid-19 löper flera månader ökad risk att också drabbas av blodpropp eller blödning.

Avhandling: Nedsatt njurfunktion ökar risk för hjärtinfarkt hos kvinnor

Risken att drabbas av hjärtinfarkt har koppling till lätt nedsatt njurfunktion för kvinnor men inte för män.

Forskningsprojekt

APACA-studien: Kan CTC fungera som ett surrogat för biopsier från metastaser?
Forskningsområde: Cancer, Klinisk medicin
Tid 1 augusti 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
COVIDENZA: Prostatacancerbehandling mot Covid-19
Tid 8 juni 2020 till 31 maj 2022
Typ av projekt Post-doc projekt
Reproduktion och fertilitet hos vuxna med medfödda hjärtfel
Tid 1 maj 2020 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
The BRECLIM trial
Forskningsområde: Cancer, Klinisk medicin
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2029
Typ av projekt Forskningsprojekt
TARA - Training for Awareness Resilience and Action - neurovetenskapligt baserad behandling av tonårsdepression
Forskningsområde: Klinisk medicin, Neurovetenskap
Tid 1 september 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ryggkirurgi
Forskningsområde: Klinisk medicin
Tid 1 januari 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

Andreas Josefsson prostate cancer group
Biomarkörer för individanpassad behandling och förstå behandlingsbara mekanismer för spridd prostatacancer.
CLISTER - Clinical Surgical Trials Epidemiological Research
Clister är en forskargrupp med inriktning på patientnära kirurgisk forskning.
Forskningsområde: Cancer, Klinisk medicin
Forskargrupp Danielson/Backman
Forskargruppen studerar framförallt mekanismer för sårläkning och ärrbildning, främst i ögats hornhinna, men även mekanismer för vävnadsnedbrytning...
Hanna Nyström lab
Vi forskar om växtmönster, biomarkörer i blodet samt tumörmikromiljön vid spridd kolorektal cancer.
Forskningsområde: Cancer, Klinisk medicin
Irina Golovleva
Behandling av ärftliga näthinne-och hornhinne-sjukdomar
Forskningsområde: Klinisk medicin
Jan Oscarsson Lab
Vår grupp studerar mekanismer hos bakterien A. actinomycetemcomitans i samband med parodontala sjukdomar.
Martin Rutegård lab
Kirurgisk teknik och komplikationer vid operation för rektalcancer
Forskningsområde: Cancer, Klinisk medicin
Mikko Lammi-forskargrupp
Sjukdomar hos skelettet, liksom artros och reumatism, orsakar omfattande svårigheter i livet hos miljoner människor i världen. Problemen innebär...
Mårten Werner - leverforskning
Vår grupp arbetar mot leversjukdomar inbegripande levercancer.
P-TACO studien
Läkemedelsbehandling av psykiatriska symtom ökar bland unga i Sverige samtidigt som fler unga söker för allvarliga symtom från hjärtat. Psykiatrisk...
Forskningsområde: Klinisk medicin
Per Stål-forskargrupp
Vår grupp bedriver translationell forskning riktad mot frisk och sjuk skelett- och hjärtmuskulatur. Vår forskning omfattar studier av muskler och...
Forskningsområde: Klinisk medicin, Molekylär medicin
Rickard Sjöberg
Ett kirurgiskt ingrepp i hjärnan är alltid en risk för påverkan på hjärnans funktion.
Forskningsområde: Cancer, Klinisk medicin, Psykologi