"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Klinisk medicin

Inom Klinisk medicin bedrivs forskning som syftar till att hitta nya behandlingar, diagnostiska metoder och förebyggande åtgärder mot sjukdomar. Forskningen spänner brett över många ämnen, från graviditet och barn - inklusive de för tidigt födda - till alla organ i den vuxna friska och sjuka kroppen, inklusive psykiatri.

Reportage

Eva-Lotta Glader prisas för viktig gärning inom internmedicin

Universitetslektor och överläkare vid Folkhälsa och klinisk medicin har fått SIM:s stora pris för 2023.

Kvinnliga kirurger opererar långsammare men har färre komplikationer

Ny artikel publicerad i JAMA Surgery kring skillnaden mellan kvinnliga och manliga kirurger.

Bästa translationella poster till Umeåforskare

Umeåforskare prisad för bästa poster under Kirurgveckan

Tog familjen med sig och åkte på forskningsvistelse till Nya Zeeland

Nina Dahle åkte på en predoc-vistelse till Auckland inom den Nationella forskarskolan i allmänmedicin.

Forskningsvistelse i Sydney gav skjuts åt doktorandprojektet

Ulrika Andersson åkte på en predoc-vistelse till Sydney inom den Nationella forskarskolan i allmänmedicin.

Infrastrukturer

Biotek EL406TM Microplate Washer/Dispenser with Microplate stacker
EL406 är en multifunktionell tvättmaskin och dispenser för 96-well mikroplattor.
Enheten för komparativ biologi (UCCB)
Den biomedicinska djurförsöksverksamheten på Umeå universitet är organiserad inom enheten för komparativ biologi (Umeå Centre for Comparative...
Flow@CliMi
Analys av cellyte- och intracellulära molekyler samt RNA-uttryck i enskilda celler med flödescystometri.
Kliniska studier Sverige – Forum Norr
Kliniska studier Sverige – Forum Norr är en plattform för forskningsstödjande infrastruktur med målet att underlätta genomförandet av studier och ö...
Forskningsområde: Cancer, Klinisk medicin
Kliniskt forskningscentrum (KFC)
Kliniskt forskningscentrum är en gemensam resurs för region och universitet för patientnära klinisk forskning. Kliniskt forskningscentrum kan ge...
Kostdatabas i norra Sverige (NSDD)
Kostdatabas i norra Sverige består av förädlade kostdata från Norrbotten och Västerbotten.
Medicinsk teknik – Forskning och Utveckling (MT-FoU)
MT-FoU vid Norrlands Universitetssjukhus är en naturlig samtals- och samarbetspartner, exempelvis vid teknisk utveckling som kan effektivisera häls...
NorthPop
NorthPop är en infrastruktur som inkluderar biobank och databas för barn och unga vuxna i Västerbotten.
PREDICT
Inom ramen för den nationella strategin för Life Science, samverkar Umeå universitet med bland andra Region Västerbotten och Regionalt cancercentru...
Translationell psykiatri
Translationell psykiatri - kopplingen psykisk hälsa och ohälsa till olika processer i hjärnan.
Forskningsområde: Klinisk medicin
Visible Speech (VISP)
Visible Speech (VISP) är en infrastruktur som utvecklats för att möjliggöra en hantering av ljudinspelningar av personer som talar, i enlighet med...

Nyheter

Nedstämd flicka i soffa
Alternativ behandling testas vid depression hos unga

En ny behandling utformad för tonåringar och unga vuxna med depression testas för första gången i Sverige.

Trätt och krasslig man på soffa under filt.
Studie visar vem som var mest sårbar för postcovid

Intensiv trötthet och andningssvårigheter är förknippade med postcovidsyndrom, visar ny nordisk studie.

Porträttbild
Herdenberg får stipendium för cancerforskning

Carl Herdenberg, får Pfizers och Svensk Onkologisk Förenings stipendium för postdoktorer inom onkologi.

Iva personal
Ny fördjupningskurs i intensivvård

Till hösten startar en ny fördjupningskurs i intensivvård upp vid Umeå universitet.

Hornuggla sitter på gren i skogen
Avhandling om hur uggla kan rädda människas hörsel prisas

En avhandling om hur ben från hornuggla kan stå modell för proteser till hörselskadade får pris.

Stiliserad bild av hjärta med frekvenskurva
Ökad risk att hjärtats rytm rubbas efter covid-19

Den som varit sjuk i covid-19 har större risk att drabbas av rubbad hjärtrytm, visar ny stor studie.

Forskningsprojekt

Multi-omics-analyser för att identifiera riskmarkörer och tidiga förändringar i blodprover vid pankreascancer
Forskningsområde: Klinisk medicin
Tid 1 januari 2024 till 1 januari 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
EMARO-studien
Forskningsområde: Klinisk medicin
Tid 1 maj 2023 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utveckling och behandling av Compassionfokuserad internetförmedlad TF-KBT för ungdomar med posttraumatisk stress
Forskningsområde: Klinisk medicin
Tid 24 oktober 2022 till 31 december 2027
Typ av projekt Doktorandprojekt
Skingra oklarhetens dimma – läkares och patienters förståelse av behandlingsbegränsningar
Forskningsområde: Klinisk medicin
Tid 1 oktober 2022 till 31 december 2028
Typ av projekt Doktorandprojekt
Abdominell rektusdiastas och främre bukväggsbråck
Forskningsområde: Klinisk medicin
Tid 1 oktober 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Remission av typ 2-diabetes blir möjligt genom e-hälsa
Tid 31 augusti 2022 till 31 december 2028
Typ av projekt Forskningsprojekt
Systeminflammatorisk respons vid kolorektal cancer – samspel mellan värd och tumör
Forskningsområde: Klinisk medicin
Tid 1 augusti 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt

Profilområden och forskargrupper

ALS-forskning Umeå
ALS-forskningscentret vid Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus, Region Västerbotten, etablerades 1993 och har ett nära samarbete med...
Forskningsområde: Klinisk medicin
Amyloidoscentrum
Bedriver preklinisk och klinisk forskning kring sjukdomen Transtyretinamyloidos (Skelleftesjukan).
Andreas Josefsson prostate cancer group
Biomarkörer för individanpassad behandling och förstå behandlingsbara mekanismer för spridd prostatacancer.
Angelica Nordins labb
Jag forskar på om genetiken bakom amyotrofisk lateralskleros (ALS). I fokus står expansionen av en repetitiv sekvens (hexanukleotiden GGGGCC) i...
Forskningsområde: Klinisk medicin
Centrum för kardiovaskulär genetik
Samarbete mellan fyra avd. vid NUS - kliniskt arbete och forskning på familjer med ärftlig hjärtkärlsjukdom.
CLISTER - Clinical Surgical Trials Epidemiological Research
Clister är en forskargrupp med inriktning på patientnära kirurgisk forskning.
Forskningsområde: Cancer, Klinisk medicin
eHEar
Forskargruppen utvecklar öronsjukdomars diagnostik genom en satsning på digital teknik och artificiell intelligens.
Forskningsområde: Klinisk medicin, Medicinsk teknik
Forskargrupp Danielson/Backman
Forskargruppen studerar mekanismer för sårläkning och ärrbildning i ögats hornhinna, samt mekanismer för vävnadsnedbrytning i muskler och senor vid...
FÖRSTÅDD – Forskning om ungdom inom och utanför Öppenvård med Stress, Trauma, Ångest, och Depression, Digital behandling)
Forskning om ungdomar inom och utanför psykiatrisk öppenvård med stress, trauma, ångest och depression.
Forskningsområde: Klinisk medicin
GEPaSH
Forskargruppen studerar effekterna av träning, fysisk aktivitet och mognad på fysisk prestation, motivation och fysiologisk respons hos barn och...
Hanna Nyström lab
Vi forskar om växtmönster, biomarkörer i blodet samt tumörmikromiljön vid spridd kolorektal cancer.
Forskningsområde: Cancer, Klinisk medicin
Irina Golovlevas labb
Behandling av ärftliga näthinne-och hornhinne-sjukdomar
Forskningsområde: Klinisk medicin
Jan Oscarsson Lab
Vi studerar mekanismer hos bakterien A. actinomycetemcomitans i samband med parodontala sjukdomar.
Långsiktiga konsekvenser av infektion med Cryptosporidium hominis
Läs mer om forskargruppens arbete.
Forskningsområde: Klinisk medicin
Magnus Sjögrens forskargrupp
Undersöker psykopatologin och biologin vid ätstörningar i syfte att hitta mer effektiva behandlingar
Forskningsområde: Klinisk medicin

Filmade föreläsningar

Bild på Magnus Domellöf
Magnus Domellöf: Hur kan vi göra barnen smartare?

Hjärnan är snabbast växande organet i kroppen. Första levnadsåren är extremt viktiga för hjärnans utveckling.

Sebastian Mukka: Benbrott i lårbenshalsen – en folksjukdom?

Läkningsstörningar och omoperationer är risker efter operation av lårbensfrakturer.

Martin Rutegård: Läckage i tarmskarven – rörmokarens fel?

När en bit av tjock-/ändtarm opererats bort, finns risk för läckage i tarmskarven.

Katrine Riklund: Röntgen – en resa genom kroppen

Med dagens röntgenmetoder kan exempelvis demens upptäckas långt innan de kliniska tecknen på sjukdomen märks.

Ingrid Lieber: Sköldkörteln – liten med stor påverkan

Rätt behandling för sköldkörteln och för måendet med individen i fokus.

Anna Rosén: Ärftlig risk för cancer – hur får släktingar information?

Vissa familjer har ökad ärftlig risk för cancer. Patienten uppmanas berätta för släkten vilket kan vara svårt.

Anna Winberg: En tåligare mage – om barns matallergi

Allergiska sjukdomar hos barn börjar ofta med matallergi men växer i hög utsträckning bort. Går det att föreby...

Anders Blomberg: Andas ut, våra lungor mår bra. Eller?

I SCAPIS studeras hjärt- och lunghälsan hos 30 000 personer i Sverige. Vad säger studien om vår lunghälsa?

Elin Chorell: Hur kan kost och träning förhindra och bota typ 2 diabetes?

Orsaken till diabetes är en kombination av våra gener och vår livsstil.