Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Klinisk medicin

Inom Klinisk medicin bedrivs forskning som syftar till att hitta nya behandlingar, diagnostiska metoder och förebyggande åtgärder mot sjukdomar. Forskningen spänner brett över många ämnen, från graviditet och barn - inklusive de för tidigt födda - till alla organ i den vuxna friska och sjuka kroppen, inklusive psykiatri.

Reportage

Med magnetkameran som forskningsverktyg

Möt Laleh, Sveriges enda Neuro/Anestesiolog!

Vill förstå orsaken till Parkinsons sjukdom

Sara af Bjerkén har ställt in sig på att reda ut noradrenalinets roll vid Parkinsons sjukdom.

Laborerar med individanpassad cancerbehandling som mål

Porträtt med Stina Rudolfsson, expert på molekylärbiologiska metoder som forskar inom prostatacancerområdet.

Glaukom - en lurig, tyst syntjuv

Gauti Jóhannesson forskar för att hitta behandling som kan skydda synnerven från högt tryck vid glaukom.

Hur påverkar covid-19 hyaluronans metabolism i lungceller?

Urban Hellmans forskning kring hyaluronan och dess påverkan på sjukdomsförloppet vid insjuknande i Covid-19

Sömnapné och hypoxi efter kirurgi

Karl Franklins forskning handlar om förekomst av sömnapné bland patienter med cancer i tjock- och ändtarm.

Infrastrukturer

Enheten för komparativ biologi (UCCB)
Den biomedicinska djurförsöksverksamheten på Umeå universitet är organiserad inom enheten för komparativ biologi (Umeå Centre for Comparative...
Kliniskt forskningscentrum (KFC)
Kliniskt forskningscentrum är en gemensam resurs för region och universitet för patientnära klinisk forskning. Kliniskt forskningscentrum kan ge...
Forskningsområde: Klinisk medicin
NorthPop
En infrastruktur som inkluderar biobank och databas för barn och unga vuxna i Västerbotten
Forskningsområde: Klinisk medicin

Nyheter

ALS-diagnos kan bli enklare och säkrare med blodprov

Genom att mäta halten i blodet av ett ämne kan det gå att tidigare se vilken variant av ALS en person har.

Prostatacancermedicin kan inte bota covid-19

Ett läkemedel som blockerar testosteron hjälper inte mot att insjukna i covid-19, som forskarna hade hoppats.

Umeå i storsatsning på forskning om hydrocefalus

Umeå är enda centrum utanför Nordamerika i stor studie om effekten av behandling av hydrocefalus.

Fler äldre får sämre livskvalitet av förstorade vätskerum i hjärnan

Idiopatisk normaltryckshydrocefalus, iNPH, är vanligare än tidigare känt och påverkar livskvaliteten.

Avhandling: Egen hud bra vid reparation av bråck på magen

Egen hud som tas från en annan kroppsdel kan vara bättre än syntetiska material mot bråck på buken.

Miljoner till forskning om bencement

Forskning om antibiotika i bencement vid lårbenshalsfraktur, får 15,8 miljoner kronor från Vetenskapsrådet.

Forskningsprojekt

APACA-studien: Kan CTC fungera som ett surrogat för biopsier från metastaser?
Forskningsområde: Cancer, Klinisk medicin
Tid 1 augusti 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
COVIDENZA: Prostatacancerbehandling mot Covid-19
Tid 8 juni 2020 till 31 maj 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Reproduktion och fertilitet hos vuxna med medfödda hjärtfel
Tid 1 maj 2020 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
The BRECLIM trial
Forskningsområde: Cancer, Klinisk medicin
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2029
Typ av projekt Forskningsprojekt
TARA - Training for Awareness Resilience and Action - neurovetenskapligt baserad behandling av tonårsdepression
Forskningsområde: Klinisk medicin, Neurovetenskap
Tid 1 september 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ryggkirurgi
Forskningsområde: Klinisk medicin
Tid 1 januari 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

Andreas Josefsson prostate cancer group
Biomarkörer för individanpassad behandling och förstå behandlingsbara mekanismer för spridd prostatacancer.
CLISTER - Clinical Surgical Trials Epidemiological Research
CLISTER - Clinical Surgical Trials Epidemiological Research
Forskningsområde: Cancer, Klinisk medicin
Forskargrupp Danielson/Backman
Forskargruppen studerar framförallt mekanismer för sårläkning och ärrbildning, främst i ögats hornhinna, men även mekanismer för vävnadsnedbrytning...
Gastrosektionen
Gastrosektionen vid Norrlands universitetssjukhus bedriver klinisk forskning kring leversjukdomar, inflammatorisk tarmsjukdom, funktionella...
Irina Golovleva
Behandling av ärftliga näthinne-och hornhinne-sjukdomar
Forskningsområde: Klinisk medicin
Jan Oscarsson Lab
Vår grupp studerar mekanismer hos bakterien A. actinomycetemcomitans i samband med parodontala sjukdomar.
Martin Rutegård
Kirurgisk teknik och komplikationer vid operation för rektalcancer
Forskningsområde: Cancer, Klinisk medicin
Mikko Lammi-forskargrupp
Sjukdomar hos skelettet, liksom artros och reumatism, orsakar omfattande svårigheter i livet hos miljoner människor i världen. Problemen innebär...
Per Stål-forskargrupp
Vår grupp bedriver translationell forskning riktad mot frisk och sjuk skelett- och hjärtmuskulatur. Vår forskning omfattar studier av muskler och...
Forskningsområde: Klinisk medicin, Molekylär medicin