"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Klinisk medicin

Inom Klinisk medicin bedrivs forskning som syftar till att hitta nya behandlingar, diagnostiska metoder och förebyggande åtgärder mot sjukdomar. Forskningen spänner brett över många ämnen, från graviditet och barn - inklusive de för tidigt födda - till alla organ i den vuxna friska och sjuka kroppen, inklusive psykiatri.

Reportage

Tog familjen med sig och åkte på forskningsvistelse till Nya Zeeland

Nina Dahle åkte på en predoc-vistelse till Auckland inom den Nationella forskarskolan i allmänmedicin.

Forskningsvistelse i Sydney gav skjuts åt doktorandprojektet

Ulrika Andersson åkte på en predoc-vistelse till Sydney inom den Nationella forskarskolan i allmänmedicin.

"Betydelsefulla upptäckter väntar ofta i glappet mellan olika discipliner"

Rickard L Sjöberg rör sig mellan skilda akademiska ämnen men menar att steget mellan dem inte är så långt.

Kliniker och forskare med många järn i elden

Kan bencement med dubbla antibiotikatyper minska infektionsrisken efter operation av höftledsfraktur?

Vill bana väg för mer klinisk forskning

Linda Halldner Henriksson är ny docent i barn- och ungdomspsykiatri vid Institutionen för klinisk vetenskap.

Infrastrukturer

Biotek EL406TM Microplate Washer/Dispenser with Microplate stacker
EL406 är en multifunktionell tvättmaskin och dispenser för 96-well mikroplattor.
Enheten för komparativ biologi (UCCB)
Den biomedicinska djurförsöksverksamheten på Umeå universitet är organiserad inom enheten för komparativ biologi (Umeå Centre for Comparative...
Flow@CliMi
Analys av cellyte- och intracellulära molekyler samt RNA-uttryck i enskilda celler med flödescystometri.
Kliniska studier Sverige – Forum Norr
Kliniska studier Sverige – Forum Norr är en plattform för forskningsstödjande infrastruktur med målet att underlätta genomförandet av studier och ö...
Forskningsområde: Cancer, Klinisk medicin
Kliniskt forskningscentrum (KFC)
Kliniskt forskningscentrum är en gemensam resurs för region och universitet för patientnära klinisk forskning. Kliniskt forskningscentrum kan ge...
Kostdatabas i norra Sverige (NSDD)
Kostdatabas i norra Sverige (Northern Sweden Diet Database, NSDD) består av förädlade kostdata från Norrbotten och Västerbotten.
Medicinsk teknik – Forskning och Utveckling (MT-FoU)
MT-FoU vid Norrlands Universitetssjukhus är en naturlig samtals- och samarbetspartner, exempelvis vid teknisk utveckling som kan effektivisera häls...
NorthPop
NorthPop är en infrastruktur som inkluderar biobank och databas för barn och unga vuxna i Västerbotten.
PREDICT
Inom ramen för den nationella strategin för Life Science, samverkar Umeå universitet med bland andra Region Västerbotten och Regionalt cancercentru...
Visible Speech (VISP)
Visible Speech (VISP) är en infrastruktur som utvecklats för att möjliggöra en hantering av ljudinspelningar av personer som talar, i enlighet med...

Nyheter

Livsstil och rökning påverkar risk för inflammatorisk tarmsjukdom

Risken för tarmsjukdomen ulcerös kolit ökar med rökning på samma sätt som för andra tarmsjukdomar,

Peter Andersen får Mångbergs pris 2023

I år går Mångbergs pris till Peter Andersen för hans insatser inom ALS-forskningen.

Samband mellan några glas vin och förmaksflimmer

Män som dricker måttligt med alkohol har en tydligt ökad risk att drabbas av förmaksflimmer, visar avhandling.

Ny avhandling om hjärnans återhämtning efter tumörkirurgi

Mattias Stålnacke, Institutionen för klinisk vetenskap, har försvarat sin avhandling.

Terapi på distans ska hjälpa ungdomar i glesbygd

Nytt forskningsprojekt ska leda till mer jämlik vård för unga med posttraumatiskt stressyndrom.

Smärta vid samlag och besvär i bäckenbotten vanligt efter förlossning

Nästan fyra av tio förstföderskor har besvär med smärta vid samlag mer än ett år, visar ny avhandling.

Forskningsprojekt

EMARO-studien
Forskningsområde: Klinisk medicin
Tid 1 maj 2023 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utveckling och behandling av Compassionfokuserad internetförmedlad TF-KBT för ungdomar med posttraumatisk stress
Forskningsområde: Klinisk medicin
Tid 24 oktober 2022 till 31 december 2027
Typ av projekt Doktorandprojekt
Abdominell rektusdiastas och främre bukväggsbråck
Forskningsområde: Klinisk medicin
Tid 1 oktober 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Skingra oklarhetens dimma – läkares och patienters förståelse av behandlingsbegränsningar
Forskningsområde: Klinisk medicin
Tid 1 oktober 2022 till 31 december 2028
Typ av projekt Doktorandprojekt
Remission av typ 2-diabetes blir möjligt genom e-hälsa
Tid 31 augusti 2022 till 31 december 2028
Typ av projekt Forskningsprojekt
Systeminflammatorisk respons vid kolorektal cancer – samspel mellan värd och tumör
Forskningsområde: Klinisk medicin
Tid 1 augusti 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
En robothandske – är det lösningen för att kunna leva ett aktivt liv om handens grepp är svagt efter en plexusskada?
Forskningsområde: Klinisk medicin
Tid 1 augusti 2022 till 31 december 2025
Typ av projekt Doktorandprojekt
Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi i glesbygd
Forskningsområde: Klinisk medicin
Tid 1 januari 2022 till 1 juni 2028
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

ALS-forskning i Umeå
ALS-forskningscentret vid Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus, Region Västerbotten, etablerades 1993 och har ett nära samarbete med...
Forskningsområde: Klinisk medicin
Amyloidoscentrum
Bedriver preklinisk och klinisk forskning kring sjukdomen Transtyretinamyloidos (Skelleftesjukan).
Andreas Josefsson prostate cancer group
Biomarkörer för individanpassad behandling och förstå behandlingsbara mekanismer för spridd prostatacancer.
Centrum för kardiovaskulär genetik
Samarbete mellan fyra avd. vid NUS - kliniskt arbete och forskning på familjer med ärftlig hjärtkärlsjukdom.
CLISTER - Clinical Surgical Trials Epidemiological Research
Clister är en forskargrupp med inriktning på patientnära kirurgisk forskning.
Forskningsområde: Cancer, Klinisk medicin
Forskargrupp Danielson/Backman
Forskargruppen studerar mekanismer för sårläkning och ärrbildning i ögats hornhinna, samt mekanismer för vävnadsnedbrytning i muskler och senor vid...
FÖRSTÅDD – Forskning om ungdom inom och utanför Öppenvård med Stress, Trauma, Ångest, och Depression, Digital behandling)
Forskning om ungdomar inom och utanför psykiatrisk öppenvård med stress, trauma, ångest och depression.
Forskningsområde: Klinisk medicin
GEPaSH
Forskargruppen studerar effekterna av träning, fysisk aktivitet och mognad på fysisk prestation, motivation och fysiologisk respons hos barn och...
Hanna Nyström lab
Vi forskar om växtmönster, biomarkörer i blodet samt tumörmikromiljön vid spridd kolorektal cancer.
Forskningsområde: Cancer, Klinisk medicin
Irina Golovleva
Behandling av ärftliga näthinne-och hornhinne-sjukdomar
Forskningsområde: Klinisk medicin
Jan Oscarsson Lab
Vår grupp studerar mekanismer hos bakterien A. actinomycetemcomitans i samband med parodontala sjukdomar.
Magnus Sjögrens forskargrupp
Undersöker psykopatologin och biologin vid ätstörningar i syfte att hitta mer effektiva behandlingar
Forskningsområde: Klinisk medicin
Martin Rutegård lab
Kirurgisk teknik och komplikationer vid operation för rektalcancer
Forskningsområde: Cancer, Klinisk medicin
Mikko Lammi-forskargrupp
Sjukdomar hos skelettet, liksom artros och reumatism, orsakar omfattande svårigheter i livet hos miljoner människor i världen. Problemen innebär...
Mårten Werner - leverforskning
Vår grupp arbetar mot leversjukdomar inbegripande levercancer.