"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Poliser som utbildar poliser: Reflexivitet, meningsskapande och professionell utveckling

Doktorandprojekt Doktorsavhandling om polisers individuella och kollektiva upplevelser av uppdraget som polisutbildare och presenteras i form av sammanläggning av en redan publicerad licentiatuppsats om polislärare (delstudie ett) samt två artiklar rörande aspiranthandledare (delstudie två), och aspirantinstruktörer (delstudie tre).

Runt 2006 gjorde jag en första genomgång av forskning om polisutbildning. Då upptäcktes en lucka i forskning om yrkesutbildare som aktiva subjekt i sitt yrkeslärande (Se Webster-Wright, 2009), i synnerhet studier av poliser som är polisutbildare. Speciellt noterade jag en avsaknad av svensk forskning på hur polisutbildare hanterar frågorna ovan och hur de ser sig på sig själva som utbildare i detta sammanhang. Ett kunskapsintresse började på så sätt mejslas fram och blev inledningen till ett explorativt forskningsprojekt inom yrkesutbildningsfältet, ett projekt som skulle pågå i över tio år.

Projektöversikt

Projektperiod:

2014-09-01 2016-10-14

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Lärarhögskolan, Pedagogiska institutionen

Projektbeskrivning

Slutresultatet blev denna doktorsavhandling om polisers individuella och kollektiva upplevelser av uppdraget som polisutbildare och presenteras i form av sammanläggning av en redan publicerad licentiatuppsats om polislärare (delstudie ett) samt två artiklar rörande aspiranthandledare (delstudie två), och aspirantinstruktörer (delstudie tre). Jag menar att denna avhandling kan vara intressant även för andra yrkesutbildningar, både vad gäller frågor om grundutbildning såväl som vidareutbildning, men även rörande förändring, utveckling och lärande i en yrkespraktik. Kunskapsbidraget är främst empiriskt eftersom polisutbildare, internationellt och i Sverige, i begränsad omfattning har undersökts. Avhandlingen bidrar också i metodologiskt avseende då främst intervjuer i fokusgrupper använts, vilket är ovanligt i polisforskning. Dessutom tillämpas ett teoretiskt ramverk baserat på idéer från bland annat John Dewey, Jennifer A. Moon och Ludwik Fleck, i en kombination som kan vara en inspiration för andra liknande studier med fokus på utvecklingsprocesser i yrkesutbildning och yrkesverksamhet.

Till avhandlingen

Senast uppdaterad: 2021-03-12