"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Politisk tillit och miljön: En studie av människors attityder till miljöskatter och andra policys

Forskningsprojekt Experter är ofta positivt inställda till skatter på koldioxidutsläpp och andra typer av miljöfarliga aktiviteter, så varför är allmänheten ofta fientligt inställd till dem? En orsak är misstro mot politiker och det politiska systemet, men kunskapen om varför det ser ut så är begränsad.

Genom att samla in och analysera ny enkätdata från Sverige, Spanien, Polen och Tyskland så kommer detta projekt att fördjupa förståelsen för dessa processer, framförallt genom fokusera på olika former av politisk tillit samt att jämföra allmänhetens attityder till miljöskatter med attityder till andra typer av skatter samt andra typer av miljöpolitiska styrmedel.

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-01-01 2022-12-31

Finansiering

Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Sociologiska institutionen

Forskningsområde

Sociologi

Projektbeskrivning

För att motverka klimatförändringarna och andra allvarliga miljöproblem så föreslår många experter att staten bör höja skatterna på utsläpp och andra miljöfarliga aktiviteter. Samtidigt är allmänheten i många länder ofta fientligt inställd till dessa policyer. Varför är det så? Medan den tidigare forskningen har funnit att en viktig orsak är misstro mot politiker och det politiska systemet så vet man förhållandevis lite om relationen mellan politisk tillit och stöd för klimat- och miljöskatter.

Målet med detta projekt är att öka förståelsen för allmänhetens inställning till miljöpolitiken. Många experter är överens om att ett av de mest effektiva sätten att bekämpa klimatförändringarna och andra allvarliga miljöproblem är få de som släpper ut växthusgaser och andra miljöfarliga ämnen att betala för sina utsläpp, till exempel genom olika miljöskatter. Samtidigt är allmänheten ofta fientligt inställd till denna typ av politiska styrmedel.

Under de senaste åren har forskningen emellertid visat att allmänhetens motstånd i hög utsträckning kan kopplas till misstro mot politiker och det politiska systemet. Samtidigt så vet man förhållandevis lite om vilka aspekter av politisk tillit som är mest betydelsefulla samt i vilken utsträckning stöd för klimat- och miljöskatter kan kopplas till människors generella stöd för miljöpolitik eller andra typer av skatter.

Vi kommer att studera dessa relationer genom att samla in och analysera ny enkätdata från Sverige, Spanien, Polen och Tyskland. Projektet kommer att utgöra ett betydelsefullt bidrag till litteraturen kring allmänhetens attityder till miljö- och klimatpolitiska åtgärder, framförallt genom att studera politisk tillit på ett mer systematiskt sätt samt att belysa dess direkta och indirekta kopplingar till en rad olika miljöpolitiska attityddimensioner.  

Senast uppdaterad: 2022-01-20