"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

PRECISION

Forskningsprojekt PRECISION är ett integrerat projekt som tar upp root and butt rot (RBR), den största källan till biomaterial och värdeförlust i den norska skogssektorns primära produktion. Även en liten förbättring av informationen om RBR: s geografiska läge kan leda till en mycket stor ekonomisk vinst för skogssektorn.

PRECISION syftar till att förbättra koldioxidavtrycket och därmed den övergripande hållbarheten för den norska skogssektorn.

Projektansvarig

Ola Ringdahl
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 22

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-04-23 2021-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för datavetenskap

Forskningsområde

Datavetenskap

Projektbeskrivning

PRECISION består av ett tvärvetenskapligt forskningskonsortium som spänner över områdena robotik och skogsteknik, fjärranalys, patologi, skogsbruk, skogsbruksplanering och ekonomi. I konsortiet ingår forskare från norska forskningsinstitut och universitet i samarbete med ledande internationella forskare. Projektet leds av NIBIO, Norge.

PRECISION syftar till att förbättra koldioxidavtrycket och därmed den övergripande hållbarheten för den norska skogssektorn. RBR har en negativ inverkan på skogsindustrins koldioxidavtryck eftersom det minskar trädtillväxten, ökar dödligheten i trädet och minskar utbytet av sågvirke som kan ersätta byggmaterial med lång livslängd.
UMU: s roll är att utveckla algoritmer för att upptäcka rotrot i träd under skörd och utvärdera vilka sensorer som är bäst för detta ändamål.

Länkar
researchgate.net
forestinventory.no

Senast uppdaterad: 2024-05-02