"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ola Ringdahl

Forskning fokuserar på robotik inom jord- och skogsbruk: nya algoritmer för AI, algoritmer för maskininlärning (ML) och mjukvaruarkitekturer.
Programansvarig för Mastersprogrammet i AI och undervisar.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för datavetenskap
Plats
MIT-huset, Umeå universitet, MIT.B.261 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Mina forskningsintressen är centrerade kring utveckling av nya algoritmer för artificiell intelligens (AI), algoritmer för maskininlärning (ML) och mjukvaruarkitekturer, med fokus på robotik inom jord- och skogsbruk. Jag tillhör forskningsgruppen Intelligent Robotics vid Institutionen för datavetenskap.

Framför allt är mina intressen inom dessa områden fokuserade på tre generella forskningsriktningar:

1. Autonom och semi-autonom navigering för mobila robotar och ruttplanering för utomhusmiljöer
I denna forskningsriktning utforskar jag både fördelarna med helt autonoma system såväl som system där människor och robotar samarbetar, till exempel [1, 2].

2. Design, utveckling och implementering av algoritmer för ruttplanering för industriella manipulatorer baserat på nya 3D -lokaliseringsmetoder
Exempel på dessa algoritmer finns i de två EU -projekten Sweeper och CROPS där vi utvecklade autonoma robotar för att skörda frukt, till exempel paprika [3].

3. Utveckling av perceptionsalgoritmer för extraktion av semantisk information från innovativa sensoriska data 
Detta inkluderar både computer vision-algoritmer i komplexa miljöer, samt behandling av icke-visuella sensordata (till exempel laserskannrar och GPS) [4, 5, 6].

 

Publikationer

Läs min publikationslista i Google Schoolar

Advances in agri-food robotics, Cambridge: Burleigh Dodds Science Publishing 2024 : 103-134
Kurtser, Polina; Lowry, Stephanie; Ringdahl, Ola
Journal of Field Robotics, John Wiley & Sons 2020, Vol. 37, (6) : 1027-1039
Arad, Boaz; Balendonck, Jos; Barth, Ruud; et al.
Proceedings of the Northern Lights Deep Learning Workshop, Septentrio Academic Publishing 2020 : 1-6
Kurtser, Polina; Ringdahl, Ola; Rotstein, Nati; et al.
IEEE Robotics and Automation Letters, IEEE 2020, Vol. 5, (2) : 2031-2038
Kurtser, Polina; Ringdahl, Ola; Rotstein, Nati; et al.
Sensors, MDPI 2019, Vol. 19, (7)
Ostovar, Ahmad; Talbot, Bruce; Puliti, Stefano; et al.
Forest Operations in Response to Environmental Challenges: Proceedings of the Nordic-Baltic Conference on Operational Research (NB-NORD), June 3-5, Honne, Norway
Ostovar, Ahmad; Talbot, Bruce; Puliti, Stefano; et al.
Journal of Intelligent and Robotic Systems, Springer Netherlands 2019, Vol. 95, (1) : 149-164
Ringdahl, Ola; Kurtser, Polina; Edan, Yael
2019 European conference on mobile robots (ECMR): conference proceedings September 4- 6, 2019 Prague Czech Republic
Ringdahl, Ola; Kurtser, Polina; Edan, Yael
Robotics, MDPI 2018, Vol. 7, (1)
Ostovar, Ahmad; Ringdahl, Ola; Hellström, Thomas
Towards autonomous robotic systems: 18th annual conference, TAROS 2017, Guildford, UK, July 19–21, 2017, proceedings, Cham: Springer 2017 : 516-525
Ringdahl, Ola; Kurtser, Polina; Edan, Yael
Image Analysis and Recognition (ICIAR 2016): 13th International Conference, ICIAR 2016, in Memory of Mohamed Kamel, Póvoa de Varzim, Portugal, July 13-15, 2016, Proceedings : 175-182
Ostovar, Ahmad; Hellström, Thomas; Ringdahl, Ola
The 5th Israeli Conference on Robotics 2016, Air Force Conference Center Hertzilya, Israel, April 13-14, 2016.
Ringdahl, Ola; Kurtser, Polina; Barth, Ruud; et al.
Engineering & Technology Reference, Vol. 1, (1)
Bontsema, Jan; Hemming, Jochen; Pekkeriet, Erik; et al.
Croatian Journal of Forest Engineering, Zagreb: University of Zagreb 2015, Vol. 36, (2) : 147-164
Lindroos, Ola; Ringdahl, Ola; Pedro, La Hera; et al.
RHEA-2014 : 509-518
Barth, Ruud; Baur, Jörg; Buschmann, Thomas; et al.
The European Society of Agricultural Engineers 2014
Bontsema, J.; Hemming, J.; Pekkeriet, E.; et al.
Industrial robot, Emerald Group Publishing Limited 2013, Vol. 40, (1) : 20-26
Hellström, Thomas; Ringdahl, Ola
Remote Sensing, Basel: MDPI 2013, Vol. 5, (10) : 4839-4856
Ringdahl, Ola; Hohnloser, Peter; Hellström, Thomas; et al.
Report / UMINF, 12.20
Hellström, Thomas; Hohnloser, Peter; Ringdahl, Ola
Proceedings of the first International Conference on Robotics and associated High-technologies and Equipment for agriculture: Applications of automated systems and robotics for crop protection in sustainable precision agriculture, Pisa: Pisa University Press 2012 : 171-176
Hellström, Thomas; Ringdahl, Ola
Canadian Journal of Forest Research, Canadian Science Publishing 2012, Vol. 42, (5) : 970-985
Ringdahl, Ola; Hellström, Thomas; Lindroos, Ola
Journal of terramechanics, Vol. 49, (5) : 271-279
Ringdahl, Ola; Hellström, Thomas; Wästerlund, Iwan; et al.
Report / UMINF, 11.03
Ringdahl, Ola
Scandinavian Journal of Forest Research, Taylor & Francis 2011, Vol. 26, (4) : 350-359
Ringdahl, Ola; Lindroos, Ola; Hellström, Thomas; et al.
Precision Forestry Symposium: developments in Precision Forestry since 2006 : 42-43
Athanassiadis, Dimitris; Bergström, Dan; Hellström, Thomas; et al.
International Journal of Forest Engineering, Vol. 20, (1) : 33-38
Hellström, Thomas; Lärkeryd, Per; Nordfjell, Tomas; et al.
International Journal Vehicle Autonomous Systems, Inderscience 2009, Vol. 7, (1/2) : 56-72
Hellström, Thomas; Ringdahl, Ola
International Conference on Intelligent Automation and Robotics 2008 : 649-654
Hellström, Thomas; Johansson, Thomas; Ringdahl, Ola
Report / UMINF, 08.06
Hellström, Thomas; Lärkeryd, Pär; Nordfjell, Thomas; et al.
Proceedings of the Israel Conference on Robotics (ICR08)
Hellström, Thomas; Ringdahl, Ola
Report / UMINF, 08.07
Hellström, Thomas; Ringdahl, Ola
VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG 2008
Ringdahl, Ola; Hellström, Thomas
Report / UMINF, 07.05
Hellström, Thomas; Johansson, Thomas; Ringdahl, Ola
Field and Service Robotics: Results of the 5th International Conference, New York: Springer 2006 : 603-614
Hellström, Thomas; Johansson, Thomas; Ringdahl, Ola
International Journal of Vehicle Autonomous Systems, Inderscience 2006, Vol. 4, (2/3/4) : 216-224
Hellström, Thomas; Ringdahl, Ola
Proceedings of the Israel Conference on Robotics (ICR06)
Hellström, Thomas; Ringdahl, Ola; Siddiqui, Arsalan
Proceedings from the 23rd Anual workshop of the Swedish Artificial Intelligence Society (SAIS06), : -
Ringdahl, Ola; Hellström, Thomas
Report / UMINF, 05.08
Georgsson, Fredrik; Hellström, Thomas; Johansson, Thomas; et al.
Proceedings of Towards Autonomous Robotic Systems 2005 (TAROS05)
Hellström, Thomas; Ringdahl, Ola
Proceedings of The Third Swedish Workshop on Autonomous Robotics (SWAR05) : -
Ringdahl, Ola; Hellström, Thomas
Report / UMINF, 11
Hellström, Thomas; Ringdahl, Ola

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

23 april 2018 till 31 december 2021
1 november 2016 till 30 oktober 2020
1 januari 2015 till 31 december 2018
1 oktober 2010 till 30 september 2014
1 januari 2002 till 31 december 2011