"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Priseffekter av konkurrens från parallellimport och terapeutiska alternativ för patentskyddade läkemedel

Forskningsprojekt Sverige har jämförelsevis låga priser på receptläkemedel med generisk konkurrens, men priserna på patentskyddade receptläkemedel är högre i Sverige än genomsnittet för 20 europeiska länder. Det är därför viktigt att studera hur konkurrensen som påverkar patentskyddade receptläkemedel fungerar och från de empiriska resultaten dra slutsatser om vilka åtgärder som kan tas för att pressa ner dessa priser.

Syftet med detta forskningsprojekt är att studera hur priserna påverkas av konkurrens från parallellimporterade produkter samt terapeutiska alternativ. Parallellimporterade produkter är läkemedel som originaltillverkarna sålt till andra EU/ESS-länder och som parallellimportörer, utan tillverkarnas tillstånd, köpt upp och sålt i ett land där priserna är högre. Terapeutiska alternativ är andra läkemedelssubstanser som är ämnade för samma eller liknande medicinska diagnoser.

Projektansvarig

David Granlund
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 99 40

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-10-01 2020-09-30

Finansiering

Konkurrensverket

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Handelshögskolan

Forskningsområde

Nationalekonomi

Projektbeskrivning

I detta projekt studeras hur priserna på läkemedel som sålts direkt till den svenska marknaden påverkas av antalet företag som parallellimporterar läkemedlet från andra EU/ESS-länder samt av antalet terapeutiska alternativ. Den svenska läkemedelsmarknaden erbjuder exceptionellt goda möjligheter att studera priskonkurrens. Marknadsreglerna i kombination med tillgång till data på månadsnivå gör det möjligt att i dynamiska modeller använda antal konkurrenter föregående månad som instrument för att identifiera den kausala effekten av antalet konkurrenter innevarande månad. Detta gör det möjligt att bidra till den tidigare litteraturen genom att:

a) skatta effekterna av antalet konkurrenter utan skevhet och med mindre felmarginal än tidigare studier;
b) studera konkurrensen räckvidd genom att analysera hur konkurrens från parallellimporterades produkter inom utbytesgrupper skiljer sig från konkurrens från produkter som innehåller samma substans men av en annan styrka, beredningsform eller förpackningsstorlek;
c) studera hur snabbt priserna anpassas mot nya jämvikter; samt
d) på ett flexibelt sätt studera hur effekten av ytterligare en konkurrent beror på det existerande antalet konkurrenter.
Vi avser även att göra ett bidrag genom att:
e) beräkna hur samhällets kostnader påverkats av läkemedelsbolagens rätt att från och med juli 2009 ge apoteken rabatter på patentskyddade läkemedel.

Förutom att bidra med generell kunskap som är av betydelse för staters val av policy kring företagskoncentrationer och marknadsregler kan forskningen användas för att avgöra vilka regelförändringar som bör vidtas för att sänka läkemedelspriserna, exempelvis om läkemedelsbolagens möjligheter att ge rabatter till apoteken bör avskaffas. Dessutom kan forskningen möjliggöra bättre prognoser av läkemedelskostnader samt mer exakta utvärderingar av reformer på marknaden.

Senast uppdaterad: 2022-01-13