"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Prissättning och efterfrågeflexibilitet i ett system dominerat av förnybar elproduktion

Forskningsprojekt Det övergripande målet med projektet är att bidra till effektiv utformning av prissättningsmekanismer på el i syfte att möjliggöra ett elproduktionssystem dominerat av förnyelsebar energi. Ett viktigt inslag i utformningen av sådana prissättningsmekanismer är att de ska ge incitament för hushållen att anpassa sin konsumtion efter tillgången på el, vilket möjliggör mer intermittent elproduktion i systemet.

Det föreslagna projektet ger två typer av bidrag. För det första kommer projektet att bidra till den akademiska litteraturen inom det energiekonomiska området där allt större fokus är på hushållens beteende. För det andra, de frågeställningar som lyfts i projektet är direkt relevanta för policybeslut och marknadsdesign på elmarknaden, inte minst när det gäller möjligheterna att öka andelen förnyelsebar energi i systemet. Projektet kommer därmed att bidra till utvecklingen av ett elsystem som är flexibelt, resurseffektivt och värdeskapande för användarna.

Projektansvarig

Runar Brännlund
Professor emeritus
E-post
E-post
Telefon
090-786 62 70

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-07-01 2020-06-30

Finansiering

The Energy Agency, 3.9 MSEK

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Handelshögskolan

Forskningsområde

Nationalekonomi
Senast uppdaterad: 2022-01-13