"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Programmerbar politik: Civilsamhället i automatiseringens tidsålder

Forskningsprojekt Den algoritmiskt styrda automatiseringen av våra sociala liv ger upphov till en helt ny dynamik. Det beror på att icke-mänskliga agenter och olika typer av programmerbara plattformar för kommunikation och information spelar en allt viktigare förmedlande roll mellan medborgare, regeringar, organisationer och företag. Det här innebär i sin tur en rad möjligheter, men inte minst utmaningar, för civilsamhället och för den forskning som ska förstå det.

I det här forskningsprojektet studerar vi hur utvecklingen mot ökad automatisering påverkar hur civilsamhället fungerar och agerar.

Projektansvarig

Simon Lindgren
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 19

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-01-01 2026-12-31

Finansiering

Vetenskapsrådet
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Sociologiska institutionen

Forskningsområde

Sociologi

Projektbeskrivning

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER OM HUR DU ANSÖKER OM DOKTORANDTJÄNST

Målet med projektet är att få en djupare förståelse för civilsamhällets funktionssätt och roll i automatiseringens tidsålder. Vi anlägger ett sociotekniskt perspektiv där vi tar hänsyn både till att automatiseringen formar villkoren för civilsamhället, och till att civilsamhället kan forma villkoren för automatiseringen. Projektet ställer fyra frågor:

  1. På vilka sätt kan automatiseringen fungera som möjliggörande för aktivism inom civilsamhället, och på vilka sätt kan den vara hindrande?

  2. Hur påverkar närvaron av icke-mänskliga agenter (t.ex. automatiserade sociala mediekonton, s.k. botar) hur civilsamhälleliga aktörer organiserar och mobiliserar sig? Hur påverkas de sätt på vilka idéer och åsikter sprider sig?

  3. Hur formerar civilsamhälleliga aktörer sina föreställningar omkring automatisering i relation till sina politiska mål?

  4. På vilka sätt försöker civilsamhälleliga aktörer att aktivt forma automatiseringsprocesserna?
Senast uppdaterad: 2024-02-23