"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Prostatacancer - tillväxt, prognos och behandlingseffekter

Forskningsprojekt Med aktiv diagnostik kan man idag hitta prostatacancer hos var fjärde man. Den svåra frågan är dock att veta om det är en dödlig tumör eller en som växer så långsamt att all behandling är onödig.

Det här projektet koncenterar sig på vilken betydelse prostatans blodkärl har i sammanhanget. Det kan ge svaret på tre centrala frågor kring mannnens i särklass vanligaste cancersjukdom: Varför börjar vissa tumörer växa och ställa till problem medan andra håller sig lugna? Hur skall man vid tidig diagnos skilja aggressiv prostatacancer från mindre aggressiva former? Hur kan behandlingen av spridd prostatacancer bli mer effektiv?

Projektansvarig

Anders Bergh
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-785 15 30

Projektöversikt

Projektperiod:

2007-01-10 2007-12-31

Finansiering

Finansår , 2003, 2004, 2005, 2006, 2007

huvudman: A. Bergh, finansiar: Cancerfonden, y2003: 770, y2004: 770, y2005: 800, y2006: 800, y2007: 800,

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för medicinsk biovetenskap

Forskningsområde

Cancer

Projektbeskrivning

Prostatacancer är mannens i särklass vanligaste cancersjukdom. Mikroskopiska tumörer finns hos mer än hälften av alla äldre män, och 1 av 10 får symtom. Lokaliserad prostatacancer kan botas, men de behandlingar som blir aktuella har avsevärda bivekningar. När prostatacancern däremot är spridd utanför prostata finns ingen bot. Den hormonterapi som då ges medför bara tillfällig lindring. Detta betyder att prostatacancer måste upptäckas i tid och att behandlingen måste förbättras.

Aktiv diagnostik gör att man idag kan hitta prostatacancer hos var fjärde man! Men den här diagnosen kan inte avgöra vem som har en potentiellt dödande tumör och vem som har en cancer som växer så långsamt att behandling är onödig. Det innebär att många behandlas för sent och otillräckligt medan andra behandlas i onödan.

I detta projekt studerar vi tumörvävnad från patienter och djur med mikroskopiska och molekylära metoder för att försöka komma till rätta med dessa problem. Vår arbetshypotes är att ny kunskap om prostatans blodkärl kan ge svaren på tre av de mest centrala frågorna kring prostatacancer:

1) Varför börjar vissa tumörer växa och ställa till problem medan andra håller sig lugna? Preliminära fynd antyder att faktorer i kosten, inflammation och störd hormonbalans tidigare i livet är av betydelse.

2) Hur skall man vid tidig diagnos skilja aggressiv prostatacancer från mindre aggressiva former? Genom att analysera tumörer från personer som fick prostatacancer för länge sedan och där sjukdomsförloppet är känt kan man identifiera markörer/värden som har betydelse för prognosen. Vi har funnit att mängden av och kvaliteten på blodkärlen i tumören är en sådan markör och vi söker nu fler.

3) Hur kan behandlingen av spridd prostatacancer bli mer effektiv? För att kunna förbättra effekten av hormonbehandling undersöker vi hur den egentligen verkar (något som märkligt nog inte är känt). Tillväxten av både normal prostatavävnad och prostatacancer regleras via blodkärl och därför undersöker vi hur man på effektivare sätt kan försämra tumörens och metastasernas blodflöde och angiogenes (nybildning av blodkärl).

Senast uppdaterad: 2019-11-26