"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Providing tailored ICT-support to individuals with suspected or early dementia in their home and to their health professionals

Forskningsprojekt Syftet med projektet är att syntetisera metoder, instrument och kunskap för att tillhandahålla datorbaserat och skräddarsytt stöd till proffs som möter demenspatienter i sitt dagliga arbete.

Projektet utökar det tidigare svenska Brainpower-finansierade projektet DMSS (Dementia Management and Support System) genom att flytta kunskapsmodellerings- och förvaltningsuppgiften från kunskapsingenjörer och programmerare till domänproffs. Syftet är att utforska i vilken utsträckning ett "intelligent" förråd av demensrelaterad kunskap kan skapas av domänproffs som kan växa och utvecklas när proffs bidrar med kunskap-ett förråd för levande demenskunskap.

Projektledare

Projektöversikt

Projektperiod:

2010-07-01 2015-06-30

Finansiering

Knut och Alice Wallenberg Foundation/Swedish Brainpower, 1.360.00 kr.

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för datavetenskap

Forskningsområde

Datavetenskap

Projektbeskrivning

Ett särskilt fokus kommer att ligga på tvärkulturell kunskapsmodellering av kliniska riktlinjer (t.ex. de nationella riktlinjerna) och olika bedömningsinstrument med hjälp av toppmodern teknik. Dessutom är ett särskilt fokus på användardriven interaktionsdesign för de resulterande applikationerna.

Detta görs initialt genom att kartlägga kunskapsinnehållet i DMSS till ett ACKTUS -arkiv och använda ACKTUS -redaktörerna för att validera kunskapsinnehållet. För närvarande modelleras innehållet om och utvidgas med nytt material för lokala behov av ytterligare domänproffs. Detta projekt är det första som använder ACKTUS (Aktivitetscentrerad kunskapsmodellering skräddarsydd för användare) som forskningsinfrastruktur, utvecklad av forskargruppen Interactive Intelligent Systems.

Eftersom interaktionsdesignen är av avgörande betydelse för hur slutanvändaren kan komma åt, interagera med och dra nytta av kunskapen, överförs detta också till domänproffsen till viss del. I detta projekt kommer vi att utforska hur domänprofessionella skapar interaktiva kunskapsbaserade applikationer i syfte att öka slutanvändarnas kunskap och färdigheter vid bedömning av demenssjukdomar.

En metod för deltagande forskning tillämpas.

Senast uppdaterad: 2021-09-06