"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Rädd, from, god - och lite kvinnlig? Känslor och reaktioner i motivet Jungfru Marie bebådelse

Forskningsprojekt Syftet är att undersöka hur känslor och reaktioner använts i bildkonstens framställningar av Jungfru Maria i bebådelsemotivet.

Syftet är att undersöka hur känslor och reaktioner använts i bildkonstens framställningar av Jungfru Maria i bebådelsemotivet. Detta för att visa hur konstnärer använt känlsor/reaktioner för att gestalta en slags ideal kvinnlighet eller femininitet. Maria får ofta symbolisera "den ideala kvinnan" (och den ideala människan) inom den kristna världen, så därmed kan det vara viktigt att studera hur detta uttrycks i konsten. I slutändan handlar det om hur föreställningarna om kvinnoideal sett ut historiskt och därigenom kan man även förstå dagens bildkonventioner.

Projektansvarig

Ann-Catrine Eriksson
Utbildningsledare
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 03

Projektöversikt

Projektperiod:

2007-02-22 2010-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Forskningsområde

Konstvetenskap

Projektbeskrivning

Syftet är att undersöka hur känslor och reaktioner använts i bildkonstens framställningar av Jungfru Maria i bebådelsemotivet. Detta för att visa hur konstnärer använt känlsor/reaktioner för att gestalta en slags ideal kvinnlighet eller femininitet. Maria får ofta symbolisera "den ideala kvinnan" (och den ideala människan) inom den kristna världen, så därmed kan det vara viktigt att studera hur detta uttrycks i konsten. I slutändan handlar det om hur föreställningarna om kvinnoideal sett ut historiskt och därigenom kan man även förstå dagens bildkonventioner. Bebådelsen är en central scen för kristendomen, med betydelse för idéer kring äktenskap, familj, könsroller, moral, mystik och tro i stora delar av världen. Bilden av Maria erbjuder därmed såväl möjligheter för kvinnor att agera, som restriktioner och begränsade politiska rum. Det är av betydelse att konstverken är primärkällan i projektet, då Mariaforskningen vanligtvis inte har gett bilder den vikten.
Projektet kommer att studera bildkonst från ortodoxa, katolska och protestantiska kyrkan för att se hur bilden av Maria ter sig i de olika sammanhangen. Resultatet blir inte en fullständig kartläggning, utan ska ses som ett belysande av hur femininitet/kvinnlighet gestaltas genom känslor i respektive kyrka. Projektet ska resultera i vetenskapliga artiklar som även ligger till grund för en kommande bok. Projektet redovisas kontinuerligt genom föreläsningar för intresserad publik och på konferenser för kollegor inom fältet.

Ämnen: Konstvetenskap

Senast uppdaterad: 2019-09-18