Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon

Reglering av framtidens elnät: prosumenter och osäker efterfrågan

Forskningsprojekt Korrekta och effektiva priser på elnät har pekats ut som en viktig del i den pågående omställningen av elmarknaden, och regleringen av elnät fyller en viktig funktion i att skapa incitament får sådan prissättning.

Det övergripande projektmålet är att bidra med nödvändig kunskap kring hur den pågående omställningen av elmarknaden och samhället i Sverige (och andra länder) påverkar elnätens prissättning. Projektet fokuserar framför allt på den ökande andel hushållsproduktion av el, och vilka implikationer denna utveckling får för pris och reglering.

Projektansvarig

Mattias Vesterberg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 80 17

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-02-01 2023-12-31

Finansiering

Energimyndigheten

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Handelshögskolan

Forskningsområde

Nationalekonomi