"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Rekordgenerationen går i pension: Kulturella föreställningar om och samhälleliga konsekvenser av en åldrande befolkning

Forskningsprojekt Projektet studerar ”den åldrande befolkningen” ur ett kulturellt perspektiv.

Projektet undersöker i två delstudier hur fenomenet "den åldrande befolkningen" representeras i medierna samt hur dessa medierepresentationer omförhandlas av samhällets olika aktörer och omsätts i handling.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2010-01-01 2013-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Forskningsområde

Etnologi, Medie- och kommunikationsvetenskap
Senast uppdaterad: 2019-09-26