"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Relationer i cirkulära affärsmodeller

Forskningsprojekt Syftet med detta treåriga projekt är att identifiera och förklara de relationsförändringar bland värdekedjans aktörers som en övergång till cirkulära affärsmodeller innebär.

Vi kommer att undersöka både lyckade, misslyckade och pågående försök att stänga materialflöden och utveckla ett fritt tillgängligt rollspel för att sprida våra resultat.

Projektansvarig

Herman Stål
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 66 80

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-01-01 2024-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Handelshögskolan

Forskningsområde

Företagsekonomi

Projektbeskrivning

På några få år har cirkulär ekonomi lyckats etablera sig som en viktig strategi för att uppnå  lokala hållbarhetsmål. Idén med den cirkulära ekonomin är att stänga linjära flöden så att livslängden på material och produkter radikalt förlängs. Via Actor Network Theory antar vi en förståelse av relationer där inte bara sociala, utan även materiella, dimensioner betonas och frågar oss: Vilka förändringar innebär en övergång till cirkulära affärsmodeller för stängda materiella flöden för relationerna mellan värdekedjans aktörer? Varför innebär övergången dessa förändringar? Och vilka är konsekvenserna av förändringarna? Vi planerar ett arbetspaket med kvalitativa fallstudier av pågående, existerande och misslyckade försök att stänga materialflöden (e.g., återtagningssystem och återvinning). Vi planerar också ett andra arbetspaket där vi utvecklar ett fritt tillgängligt rollspel för att sprida resultaten till praktiker. Vårt mål är att bättre förklara motstånd mot cirkulära affärsmodeller, så att entreprenörer, chefer och politiker/tjänstemän kan förutse och mildra sådant, men också att tydliggöra de positiva och negativa implikationerna för värdekedjans aktörer av en cirkulär framtid och därmed för uppfyllandet av globala hållbarhetsmål.

Senast uppdaterad: 2023-09-29