"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Rural resiliens: etnografiska perspektiv på norrländska landsbygders frivilligarbete

Forskningsprojekt I projektet studeras de konkreta praktiker och emiska förståelser som konstituerar frivilligarbete på norrländska landsbygder.

Syftet är att studera de konkreta praktiker och emiska förståelser som konstituerar frivilligarbete på norrländska landsbygder. En viktig bakgrund utgörs av att många norrlandskommuner där lokal service lagts ned har mobiliserat frivilligkraft för att ta över ansvaret för den förlorade servicen. Sådana aktiviteter har beskrivits i termer av en ’institutionell fix’; att människor på frivillig basis utför praktiker som antingen utgjort det offentligas ansvar eller som tillgodosetts av privata aktörer, men också setts som självklara delar av livet på landsbygd.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-01-01 2022-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Arktiskt centrum vid Umeå universitet, Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Forskningsområde

Etnologi

Projektbeskrivning

Projektet tar sin utgångspunkt i en bred definition av frivilligengagemang som omfattar såväl kollektivt organiserade initiativ som den myriad av praktiker som sker frivilligt och obetalt i människors vardag. I den meningen liknar vår definition samtida definitioner av civilsamhället som process och inte nödvändigtvis organiserat eller finansierat av offentliga medel.

Senast uppdaterad: 2020-05-13