"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Samhällsentreprenörskap och exkludering i rurala periferier: fallstudier från svenska Arktis

Doktorandprojekt i företagsekonomi med anknytning till Arktiska forskarskolan

På grund av ojämn resursfördelning är landsbygdssamhällen påverkade av exkludering i större omfattning än urbana. Samhällsentreprenörskap är ett fenomen av kollektiv organisering för att bemöta lokala utmaningar i syfte att gagna det lokala samhället. I nuläget är det brist på kunskap kring effekterna av samhällsentreprenörskap på social och ekonomisk exkludering i resursbegränsade miljöer. Det här projektet syftar mot att undersöka rollen av samhällsdrivna verksamheter i att bemöta social och ekonomisk exkludering i rurala perifera områden i svenska Arktis (Norrbotten och Västerbotten).

Doktorand och handledare

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2023-11-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Arktiskt centrum vid Umeå universitet, Handelshögskolan

Forskningsområde

Företagsekonomi
Senast uppdaterad: 2024-06-11