"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Samiskt språk och samisk kultur

Forskningsprojekt Projektet "Samiskt språk och samisk kultur" finansieras dels med medel från Vetenskapsrådets förstärkning av s.k. småspråk, dels med medel från Umeå universitet. Projektet har inriktning mot samisk satsbyggnad och samernas muntliga traditioner.

Inom projektet "Samiskt språk och samisk kultur" bedrivs forskning dels om samiska språkens satsbyggnad, dels om samernas muntliga traditioner. Det finns ett flertal studier om samiska språkens ljud- och formlära medan studier om samiska språkens satsbyggnad, särskilt inom ramen för modern språkteori, saknas i stor utsträckning. I projektet studeras mot denna bakgrund nord-, lule- och sydsamisk satsbyggnad. Samernas muntliga traditioner, dvs. berättelser, jojktexter, etc., finns utgivna i bokform, men de finns även i arkiv som nedteckningar och inspelningar. Inom projektet studeras en del av dessa muntliga traditioner ur olika aspekter.

Projektöversikt

Projektperiod:

2003-01-01 2008-12-31

Finansiering

Finansår , 2003, 2004, 2005

huvudman: Samiska studier, finansiar: Vetenskapsrådet, y2003: 1900, y2004: 2000, y2005: 2000,

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för idé- och samhällsstudier

Projektbeskrivning

Vetenskapsrådet utlyste 2002 medel för att stärka forskningsmiljön för s.k. småspråk. Samiska studier erhöll projektmedel för tre år (2003-05), totalt 5 900 Tkr, och i enlighet med villkoret för medlen har universitet bidragit med samma summa medel för de följande tre åren (2006-08). Inom ramen för det projektet har två forskarassistenter kunnat anställas, Mikael Vinka i samiska språk och Andrea Amft i samiska studier. I samiska språk är inriktningen samisk syntax och i samiska studier samernas expressiva kultur. Mikael Svonni och Mikael Vinka arbetar bl.a. med en ny samisk grammatik. Mikael Svonnis forskning avser nordsamiskans satsbyggnad och Mikael Vinkas forskning gäller kausativer i nordsamiska, men också sydsamisk syntax. Andrea Amfts forskning avser tro och föreställningar i samernas muntliga berättelser. Inom ramen för projektet har tre doktorander kunnat anställas, Ann Christin Skoglund i samiska språk, som har lulesamiska ordföljdsfrågor som avhandlingsämne, samt i samiska studier Krister Stoor (med en avhandling om jojk som berättelse och sång) och Coppélie Cocq (med en avhandling om samiska sägner som budskapsbärare).

Ämnen: Samiska
Senast uppdaterad: 2019-09-18