"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sångsituationer: en fenomenologisk studie av sång i musikämnet under grundskolans senare år

Doktorandprojekt I avhandlingen studeras sång i högstadiets musikundervisning ur ett genusperspektiv. Resultatet visar att de flesta elever som deltog i studien sjunger, men att i de situationer när sång är valbart, så väljer fler flickor än pojkar att sjunga i musikundervisningen.

Studiens genusperspektiv visar att flickors och pojkars sjungande delvis anses som något som sker och bör ske i relation till traditionella stereotypa normer om hur flickor och pojkar förväntas vara. Normerna utmanas och förändras dock, framförallt när eleverna och musiklärarna leker sånglekar och när eleverna sjunger som olika ”roller” i en skolshow.

Projektansvarig

Linn Hentschel
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 99

Projektöversikt

Projektperiod:

2012-09-01 2017-10-06

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för estetiska ämnen, Lärarhögskolan

Projektbeskrivning

Länk till avhandlingen

Senast uppdaterad: 2020-02-03