"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

SARA ROOS: Kontinuitet vid vård av patienter med KOL i primärvården

Patienter och sjuksköterskors upplevelse

Doktorandprojekt som deltar i Nationella forskarskolan i Allmänmedicin.

Kontinuitet relaterat till fast läkarkontakt i primärvården kan ge färre exacerbationer och sjukhusinläggningar för patienter med KOL. Det saknas studier relaterat till en fast KOL-sjuksköterska och vad detta innebär för kontinuitet och vård. Syftet med projektet är att undersöka hur kontinuitet i relationen mellan KOL-sjuksköterskor och patienter med KOL i primärvården innebär. På sikt kan detta leda till förbättrad vård av dessa patienter i primärvården.

Doktorand

Sara Roos
Doktorand, Mittuniversitetet
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2024-01-01

Projektbeskrivning

Bakgrund

Relationskontinuitet innebär en pågående relation mellan patient och vårdgivare och definieras som en känsla av samhörighet mellan dessa parter. Kontinuitetsförbättrande åtgärder behöver prioriteras i primärvården och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har gett primärvården mångmiljonstöd för kontinuitetsförbättrande arbete 2023. Strukturerade KOL-mottagningar med en KOL-sjuksköterska i den centrala rollen finns i vissa regioner, men saknas i andra.

Tidigare studier visar att kontinuitet relaterat till fast läkarkontakt i primärvården kan ge färre exacerbationer och sjukhusinläggningar för patienter med KOL. Det saknas dock studier på vad kontinuitet relaterat till en fast kontakt med KOL-sjuksköterska i primärvården kan innebära för patienter med KOL samt för sjuksköterskorna.

Syfte

Att beskriva kontinuitet i relationen mellan KOL-sjuksköterskor och patienter med KOL i primärvården samt deras erfarenheter av hur kontinuiteten påverkar omvårdnaden.

Metod

Projektet består av fyra delstudier Den första delstudien är en kvalitativ intervjustudie där KOL-sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av kontinuitet i omvårdnaden av patienter med KOL undersöks. Den andra delen är också en intervjustudie där patienter med KOL intervjuas utifrån deras upplevelser och erfarenheter av kontinuitet med en fast KOL-sjuksköterskekontakt. Till de två första studierna planeras det för 20 stycken intervjuer per delstudie. Dessa intervjuer kommer ske i regioner där det finns strukturerade KOL-mottagningar med utbildade KOL-sjuksköterskor. I båda studierna används Interpretive Description som analysmetod.

Del tre och fyra är under planering. En av delstudierna planeras vara kvantitativ.

Relevans

Ökad kunskap om de erfarenheter och upplevelser som KOL-sjuksköterskorna och patienter med KOL har av betydelsen av kontinuitet, kan på sikt leda till förbättrad vård av dessa patienter i primärvården.

Universitetstillhörighet

Institutionen för hälsovetenskaper, Omvårdnad, Mittuniversitetet

Huvudhandledare

Christina Melin-Johansson, professor i omvårdnad

Senast uppdaterad: 2024-02-05