"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Skapar POLKON förutsättningar för en god arbetsmiljö för enskilda poliser?

Forskningsprojekt Syftet med detta projekt är att på ett vetenskapligt och strukturerat sätt undersöka om polisiär konflikthantering – POLKON – som koncept med hänsyn till integreringen av ämnesområdena skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö för enskilda poliser.

Projektet är en del av kvalitetssäkringen av POLKON som koncept i det kontinuerliga arbetsmiljöarbetet. Semistrukturerade intervjuer kommer att genomföras med en polis i ingripande verksamhet (IGV), en gruppchef, ett yttre befäl och en POLKON-instruktör i varje region, det vill säga totalt 28 intervjuer.

Projektansvarig

Jonas Hansson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 72

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-07-01 2023-06-30

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Enheten för polisiärt arbete

Forskningsområde

Polisforskning

Projektbeskrivning

Under 2020 och 2021 genomförde Umeå universitet på uppdrag av Polismyndigheten, en forskningsstudie som syftade till att bättre förstå vad som påverkar polisers agerande och användning av metoder och tekniker från det taktiska kunskapsområdet för att hantera olika situationer. Studien påpekade bland annat att det behövs en ökad förståelse för det integrerade taktiska förhållningssättet och dess helhet som härstammar tillbaka till den nationella bastaktikens ändamål, det vill säga "ett rättesnöre för alla poliser i deras förhållningssätt till och bedömningar av person eller grupp han/hon kommunicerar med eller ingriper mot, fysisk omgivning, samt egna förmågor och begränsningar". Målet med Nationell bastaktik var att poliserna skulle utveckla förmågan att agera rättssäkert och effektivt samt att skador på både polisen, den de ingriper mot samt tredje part skulle minska.
 
Detta projekt är en förlängning av det föregående projektet och avser att utöka datainsamlingen till samtliga sju regioner. Denna studie kommer att fokusera på ämnesområdena i POLKON och integrering mellan dessa som ett koncept. Studien kommer inte att avse hur utbildningen i POLKON uppfattas och genomförs. Det förväntade resultat av forskningsstudien är en kvalitetssäkring av POLKON som koncept i det kontinuerliga arbetsmiljöarbetet.

Senast uppdaterad: 2024-02-14