"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Skolan som plats för köns- och sexualitetskonstruktion

Forskningsprojekt Studien behandlar skolan som norminstitution. Projektets syfte är att synliggöra hur normer om kön, sexualitet, etnicitet, ålder upprepas, utmanas och omvandlas i skolan.

Studien syftar till att utveckla strategier för att tala, tänka och agera kring kön och sexualitet utan att marginalisera eller osynliggöra homo- och bisexuella. I projektet analyseras texter, tal och handlingar utifrån ett diskursperspektiv. Analyser av styrdokument och läromedel kring skolans värdegrund utgör en gemensam bakgrund för tre delstudier. Genom textanalyser, djupintervjuer och deltagarobservationer på lärarutbildningar och i skolan fokuserar vi på hur normer upprepas, utmanas och omvandlas i olika sammanhang och vilka konsekvenser detta kan antas få för förståelser av sexualitet, kön, klass, ålder och etnicitet.

Projektöversikt

Projektperiod:

2004-01-01 2006-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Forskningsområde

Etnologi

Projektbeskrivning

Studien behandlar skolan som norminstitution. Projektets syfte är att synliggöra hur normer om kön, sexualitet, etnicitet, ålder upprepas, utmanas och omvandlas i skolan. Studien syftar också till att utveckla strategier för att tala, tänka och agera kring kön och sexualitet utan att marginalisera eller osynliggöra homo- och bisexuella. Projektet består av tre delstudier där texter, tal och handlingar analyseras utifrån ett diskursperspektiv. Textanalys av skolans styrdokument och läromedel kring skolans värdegrund utgör en gemensam bakgrund för delstudierna. Genom textanalyser, djupintervjuer och deltagarobservationer på lärarutbildningar och i skolans verksamheter fokuserar vi på hur normer upprepas, utmanas och omvandlas i olika sammanhang och vilka konsekvenser detta kan antas få för förståelser av sexualitet, kön, klass, ålder och etnicitet.

De sammanhang vi valt är lärarutbildningar, skolan som arbetsmiljö, elever i skolans tidiga år, samt strategier för undervisning i värdegrundsfrågor. Resultatet från projektet kommer att kunna få betydelse både för verksamheten på skolorna och för lärarutbildningen. För skolornas del handlar det dels om att skapa medvetenhet dels om att ge underlag för strategier som leder till mindre diskriminering och en bättre skolmiljö. För lärarutbildningens del kommer resultaten att kunna användas för utvecklingsarbete av kurser om värdegrund och genus.

Deltagare i projektet är docent Eva Reimers (projektledare), fil dr Lena Martinsson, fil dr Susanne Lindström, fil dr Anna Sofia Lundgren samt Jenny Bengtsson, doktorand. Reimers och Bengtsson är knutna till Linköpings universitet, institutionen för tematisk utbildning och forskning på campus Norrköping. Martinsson är forskare vid etnologiska institutionen Göteborgs universitet och Lindström och Lundgren är forskare i etnologi vid Institutionen för kultur och medier Umeå universitet. Projektet har möjliggjorts genom medel från Vetenskapsrådet.

(Ämnen: Etnologi)

Senast uppdaterad: 2019-09-18