"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: unsplash.com

Sociala Medieeliter: En kartläggning av informell politisk makt på nätet

Forskningsprojekt Detta projekt studerar sociala medier eliter — grupper av individer som informellt kontrollerar och dominerar politiska diskussioner på nätet. I en storskalig empirisk studie kartläggs och analyseras strukturen och tillvägagångsätten för sådana grupper. Forskningsfrågorna berör hur sociala medieeliter skapas, hur de fungerar, hur stabila de är och i vilken utsträckning de överlappar med traditionella eliter.

Detta projekt analyserar sociala medieeliter. Data insamlas från svenskspråkigt innehåll på Twitter, bloggplattformar och de offentliga delarna av Facebook. Genom att analysera ett unikt dataset som täcker in ett antal ämnen av politisk relevans från 2008–2016 ställer projektet den övergripande frågan om hur informellt politiskt inflytande på sociala medier formas.

Projektansvarig

Simon Lindgren
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 19

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-01-01 2020-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Sociologiska institutionen

Externa finansiärer

Vetenskapsrådet

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2024-02-23