Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Mathilda Åkerlund

Mathilda Åkerlund

Min forskning handlar om hur radikalhögerdiskurser tar sig uttryck och sprids på vardagliga platser och bland ”vanliga” användare på nätet. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset & Norra beteendevetarhuset Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är doktorand i digital sociologi. Min forskning handlar om hur radikalhögerdiskurser tar sig uttryck och sprids på vardagliga platser och bland ”vanliga” användare på nätet. Jag är också styrgruppsledamot vid Centrum för Digital Samhällsforskning (DIGSUM) och editorial assistant med Journal of Digital Social Research (JDSR).
----
I mitt avhandlingsprojekt Sociala Medieeliter: En kartläggning av informell politisk makt på nätet, finansierat av Vetenskapsrådet, undersöker jag olika aspekter av radikala högerdiskurser online, på plattformar såsom Facebook, Twitter och Flashback, specifikt i en svenskspråkig kontext. Jag studerar bland annat vilka typer av användare som blir viktiga i spridandet och normaliserandet av radikalhögerdiskurser, vad som uttrycks och på vilket sätt, och inte minst vilken roll olika plattformar spelar i att underlätta eller hindra spridningen av sådana idéer.

Information, Communication and Society
Åkerlund, Mathilda
Social Media + Society, Sage Publications 2021, Vol. 7, (2)
Åkerlund, Mathilda
European Journal of Communication, Sage Publications 2020, Vol. 35, (5) : 613-628
Åkerlund, Mathilda
Journalism Studies, Routledge 2019, Vol. 20, (9) : 1319-1338
Åkerlund, Mathilda
Journal of Computer-Mediated Communication, Oxford University Press 2018, Vol. 23, (6) : 332-353
Merrill, Samuel; Åkerlund, Mathilda

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

1 januari 2017 till 31 december 2020
Publicerad: 17 jun, 2021