"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sociala konstruktioner i nätbaserade sökmotorer och deras informationspolitiska konsekvenser

Forskningsprojekt Projektet undersöker de normer, värderingar och idéer som finns inbyggda i sökmotorer samt vilka informationspolitiska konsekvenser det leder till.

Sökmotorer spelar en central roll i dagens internetanvändande. Därför är det viktigt att förstå kunskap som koncept och hur de affärsmodeller som sökmotorer utgör påverkar hur information presenteras och värderas i de slutgiltiga sökresultaten. Mycket har skrivits om sökmotorer, informationspolitik och reklamstrategier ändå vet vi i dagsläget mycket lite om hur sökmotorer egentligen skapas och hur de formar hur ämnen representeras på nätet. Vilka aktörer är involverade i tillkomsten av dessa teknologier? Vilka idéer, normer och värderingar finns invävda i tekniken? Och hur påverkar dessa hur ämnen representeras och struktureras online?

Projektöversikt

Projektperiod:

2010-10-01 2011-10-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Humlab

Projektbeskrivning

Sökmotorer har kommit att bli centrala verktyg när det gäller att begära, filtrera och välja information på nätet. Även om sociala nätverksplattformar som Facebook eller Twitter har blivit mycket populära hos vissa användargrupper, då främst unga och ”nät-smarta” användare, så är sökmotorer det vanligaste sättet att få tillgång till nätbaserad information för den breda massan användare (Jansen och Spink 2006).

Samtidigt som sökmotorer har hyllats som ett sätt att hjälpa nätanvändare att hitta den information de önskar så har de även kritiserats för att skapa en synlighet bland informationen baserat på egna värderingar. De har även kritiserats för att ska hierarkier bland sökresultaten. Introna och Nissenbaum (2000) har exempelvis hävdat att Googles berömda rankningssystem för sökningar systematiskt föredrar stora hemsidor framför mindre, marginaliserade hemsidor vilket skulle gå tvärtemot det demokratiska ideal som internet sägs manifestera. Vidare kan sökmotorer, och andra plattformer, anklagats för att samla på sig stora mängder av användarinformation vilken de exploaterar genom exempelvis riktad reklam. Elmer (2004) har kommit att kalla denna framväxande affärsmodell för ”service-for-profile” och den blir allt viktigare i informationsekonomin.

Om än mycket har skrivits om sökmotorer och informationspolitik (Rogers 2004) och reklamstrategier (Röhe 2009) så vet vi i dagsläget mycket lite om hur sökmotorer egentligen skapas och hur de i sin tur formar hur specifika ämnen representeras på nätet. Vilka aktörer är involverade i tillkomsten av dessa teknologier? Vilka idéer, normer och värderingar finns invävda i tekniken? Och, som en följdfråga, hur påverkar dessa hur ämnen representeras och struktureras online?

Med grund i koncept från teknisk-naturvetenskapliga studier (SCOT, ANT) och olika typer av empiriska material (intervjuer, analyser av resultat från sökningar och länknätverk) ämnar projektet att visa att sökmotorer inte på något sätt är neutrala tekniska hjälpmedel utan snarare en direkt spegling av sociala värderingar och att detta på ett avgörande sätt påverkar hur frågor presenteras och ges form online.

Senast uppdaterad: 2019-09-18