"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Socially Intelligent Systems for Human-Agent Collaboration

Doktorandprojekt Projektet ingår i en större satsning på forskning på socialt intelligenta system, innefattande tre doktorandprojekt och ett postdoc-projekt.

Syftet med detta forskningsprojekt är att utveckla socialt intelligenta mjukvaruagenter för människa-agentsamarbete.

Projektledare

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-01-01 2021-12-31

Finansiering

Knut and Alice Wallenberg Foundation / WASP – Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, 4.000.000 kr.

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för datavetenskap

Forskningsområde

Datavetenskap

Projektbeskrivning

Den fundamentala utmaningen ligger i hur intelligenta autonoma agenter skulle kunna samarbeta med människor i beslutsfattande, för att uppnå mål, och för att prioritera mellan mål som kan vara i konflikt med varandra. Detsamma gäller behov, motivation för olika saker, preferenser och val av åtgärder, exempelvis i medicinska situationer när sjukvårdspersonal ska diagnosticera och välja behandlingsåtgärder. Detta är också viktigt i situationer där en person har som mål att ändra ett ohälsosamt beteende, t.ex. sluta röka, eller behöver agera för att reducera risk för skada i en arbetssituation.

Syftet med detta forskningsprojekt är att utveckla socialt intelligenta mjukvaruagenter för människa-agentsamarbete. För att utveckla socialt intelligenta system som människan kan lita på tillräckligt för att samarbeta med, kommer algoritmer att utvecklas för att förklara automatiserat lärande, resonerande, samt värderingar av argument och konsekvenser av beslut som fattas.

Metoder baserade på artificiell intelligens kommer också att utvecklas för användarmodellering, personifiering, och för att systemet ska agera på ett socialt accepterat sätt, anpassat till en situation. Detta delvis genom att formalisera teorier om mänskligt beteende. Detta inkluderar metoder för att hantera osäker, inkomplett information, och olika typer av värderingar, normer och nyttor i sådana situationer.

Senast uppdaterad: 2021-09-06