Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon

Socially Intelligent User Interfaces for Person-Adapted Digital Coaching

Doktorandprojekt Projektet ingår i en större satsning på forskning på socialt intelligenta system, innefattande tre doktorandprojekt och ett postdoc-projekt.

Hur kan intelligenta autonoma agenter samarbeta med människor för att uppnå och prioritera mellan mål som kan vara i konflikt med varandra, exempelvis i medicinska situationer när sjukvårdspersonal ska diagnosticera och välja behandlingsåtgärder? Mer information finns på den engelska sidan.

Projektledare

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-02-19 2022-03-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för datavetenskap

Forskningsområde

Datavetenskap