Hoppa direkt till innehållet

Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 19 november 2020)

printicon

Socially Intelligent User Interfaces for Person-Adapted Digital Coaching

Doktorandprojekt Projektet ingår i en större satsning på forskning på socialt intelligenta system, innefattande tre doktorandprojekt och ett postdoc-projekt.

Den fundamentala utmaningen ligger i hur intelligenta autonoma agenter skulle kunna samarbeta med människor i beslutsfattande, för att uppnå mål, och för att prioritera mellan mål som kan vara i konflikt med varandra. Detsamma gäller behov, motivation för olika saker, preferenser och val av åtgärder, exempelvis i medicinska situationer när sjukvårdspersonal ska diagnosticera och välja behandlingsåtgärder. Detta är också viktigt i situationer där en person har som mål att ändra ett ohälsosamt beteende, t.ex. sluta röka, eller behöver agera för att reducera risk för skada i en arbetssituation. Mer information finns på den engelska sidan.

Projektledare

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-02-19 2022-03-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för datavetenskap

Forskningsämne

Datavetenskap