"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Socially Intelligent User Interfaces for Person-Adapted Digital Coaching

Doktorandprojekt Projektet ingår i en större satsning på forskning på socialt intelligenta system, innefattande tre doktorandprojekt och ett postdoc-projekt.

Hur kan intelligenta autonoma agenter samarbeta med människor för att uppnå och prioritera mellan mål som kan vara i konflikt med varandra, exempelvis i medicinska situationer när sjukvårdspersonal ska diagnosticera och välja behandlingsåtgärder?

Projektledare

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-02-19 2022-03-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för datavetenskap

Forskningsområde

Datavetenskap

Projektbeskrivning

Den grundläggande utmaningen ligger i hur intelligenta autonoma agenter kan samarbeta med människor i beslutsfattande uppgifter för att uppnå mål, och att göra prioriteringar bland potentiellt motstridiga mål, behov, motivationer, preferenser och val av åtgärder, t.ex. i medicinska situationer där vårdpersonal diagnostiserar eller väljer behandlingsmetoder. Detta är också mycket viktigt i situationer där en person syftar till att förändra ohälsosamt beteende eller måste vidta åtgärder för att minska risken i arbetssituationer.

Projektet sträcker sig från grundläggande teoriutveckling till validering i verkliga tillämpningar. Den grundläggande utvecklingen inkluderar en kompletterande uppsättning nya verktyg som en kognitiv följeslagare kan använda för anpassning och samarbete:

(1) dynamiska mångsidiga och transparenta motivationsmodeller som inkluderar känslomässiga parametrar och hanterar osäkerhet;
(2) interaktiva och potentiella konkreta gränssnittsmetoder för att fånga förändringar i användarmodeller, relaterade till motivation, mål, känslor, motiv och aktivitet;
(3) målmedvetet utformade användargränssnitt som effektivt förmedlar språkbaserade och icke-verbala dialoger med olika syften och deras relationer i flerfunktionsdialoger;
(4) transparenta, interaktiva metoder för samordning, samarbete och förhandlingar. Detta följs av en valideringsstudie av tillvägagångssättet i verkliga användningsfall.

Senast uppdaterad: 2021-09-06