"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Statistiska modeller för att förutsäga arbetslöshet

Forskningsprojekt Syftet med projektet är att utveckla ett individualiserat profileringssystem som ska kunna förutsäga hur stor andel under en särskild period som en person kommer att befinna sig i arbetslöshet.

Förutsättningarna att få ett nytt jobb varierar beroende på en persons bostadsort, utbildning, arbetslivserfarenhet osv. För att lättare kunna avgöra vilka personer som riskerar att bli långtidsarbetslösa, efterfrågas statistiska system som kan kombinera och analysera information i olika administrativa register och system. Målsättningen med forskningsprojektet är att utveckla ett expertsystem som ska kunna förutsäga olika arbetslöshetsscenarier med hjälp av ett Bayesiskt grafiskt modellramverk. Systemet ska kunna förutsäga hur stor chans en nybliven arbetslös person har att efter ett år arbeta en viss procentandel av en given tidsperiod.

Projektansvarig

Priyantha Wijayatunga
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 66 10

Projektöversikt

Projektperiod:

2011-01-01 2013-12-31

Finansiering

Finansår , 2011, 2012, 2013

huvudman: , finansiär: , y2011: 750, y2012: 750, y2013: 800,

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Handelshögskolan

Forskningsområde

Statistik
  • Projektmedlemmar

    Externa projektmedlemmar

    Fredrik Jansson Dahlen, Mr., Nationalekonomi (Fil. Lic.),

Projektbeskrivning

Förutsättningarna för att få ett nytt jobb varierar beroende var en persons bostadsort, utbildning, arbetslivserfarenhet osv. För att lättare kunna avgöra vilka personer som riskerar att bli långtidsarbetslösa, efterfrågas statistiska system som kan kombinera och analysera information i olika administrativa register.

Målsättningen med forskningsprojektet är att utveckla ett expertsystem som ska kunna förutsäga olika arbetslöshetsscenarier med hjälp av ett Bayesiskt grafiskt modellramverk. Systemet ska kunna förutsäga hur stor chans en nybliven arbetslös person har att efter ett år arbeta en viss procentandel av en given tidsperiod.

Läs mer i den engelska projektbeskrivningen.

Senast uppdaterad: 2019-09-18