Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Statistik

Reportage och nyheter

Utvecklar precisa statistiska metoder

För sitt arbete belönas Tetiana Gorbach med Handelshögskolans vetenskapliga pris i statistik 2021.

Statistiska metoder gör komplexa data till kunskap

Patrik Rydén utvecklar statistiska metoder för att omvandla data till information och kunskap.

Forskningsinfrastruktur för statistik

Computational Analytics Support Platform (CASP)
CASP hjälper forskare förstå komplexa biologiska system via tillämpning av datadrivna modelleringsverktyg.
Umeå SIMSAM Lab
Umeå SIMSAM Lab ger tillgång till data om människors hälsa och socioekonomiska situation i hela Sverige.

Nyheter

Avhandling: Osäkra resultat i studier om benskörhetsbehandling

Observationsstudier är en osäker metod i forskning om läkemedel, konstateras i avhandling.

Handelshögskolans vetenskapliga priser 2022

Pristagare är Gabriel Wallin i statistik, Elin Nilsson i företagsekonomi och Fei Xu i nationalekonomi.

Nya forskningsmedel 10,8 miljoner

Forskningsmedel på 10,8 miljoner har beviljats från Forte och Handelsbankens forskningsstiftelser.

Våra fem senaste forskningsprojekt

Maskininlärning för studier av orsakssamband med hjälp av stora databaser
Forskningsområde: Statistik
Tid 1 juni 2022 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Avvägning i icke-konvex inlärning
Forskningsområde: Matematik, Statistik
Tid 1 april 2022 till 31 mars 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
Innovativa statistiska metoder för kunskapsprov för att säkerställa jämförbarhet och rättvisa av provpoäng
Forskningsområde: Statistik
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Compressive sensing och statistisk inlärning med gleshet
Forskningsområde: Matematik, Statistik
Tid 1 september 2019 till 31 augusti 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

Biostatistics and bioinformatics
Forskargruppen leds av Patrik Rydén vid institutionen för matematik och matematisk statistik.
Forskningsområde: Matematik, Statistik
Funktionell dataanalys och spatial statistik
Forskargruppen leds av prof. Sara Sjöstedt de Luna vid institutionen för matematik och matematisk statistik. Mer information om forskargruppen finn...
Forskningsområde: Matematik, Statistik
Stat4Reg
Stat4Reg är ett forskningslaboratorium där forskare arbetar med att utveckla kausala maskininlärningsmodeller, metoder och fri programvara för anal...
Forskningsområde: Statistik
Statistisk inlärning och inferens för spatiotemporala data
Vi bedriver forskning inom signal/bildanalys och statistiskt lärande för tid-rumsstatistik.
Forskningsområde: Cancer, Matematik, Statistik
Stochastic Processes and Numerical Methods
Forskargruppen leds av prof. Oleg Seleznjev vid institutionen för matematik och matematisk statistik.
Forskningsområde: Matematik, Statistik