"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Tina Jonsson, Umeå kommun

Strategi, design och organisering i städers utvecklingsprocesser

Forskningsprojekt Projektet avser att närmare studera hur aktiviteter samordnas, designas och organiseras runt Umeå som Europas kulturhuvudstad 2014. Närmare bestämt studeras hur en stad ska utvecklas till en av Europas kulturhuvudstäder och hur dessa strategiska utvecklingsprocesser iscensätts, gestaltas och översätts.

En utbredd uppfattning är att den gamla idén om hur stora organisationer ska styras inte längre håller. Detta gäller inte minst städers utveckling och deras nät av olika verksamheter och projektorienterade sammansättning. I denna studie studerar vi hur aktiviteter samordnas, designas och organiseras i ett ambitiöst kulturprojekt. Närmare bestämt studeras hur en stad ska utvecklas till en av Europas kulturhuvudstäder och hur dessa strategiska utvecklingsprocesser iscensätts, gestaltas och översätts. Ny innovationskraft växer fram ur aktivitetsnät som matchar expanderande städers innovations- och utvecklingsbehov. Inom strategiforskningen talas en strategi-som-praktik-ansats med syfte att synliggöra det strategiarbete som så väl behövs i tider av omprövning. Denna ansats utgår från beskrivningar av organisationers vardagsaktiviteter med syfte att nå nya utvecklingsfönster i samspelet mellan praktiker, praxis och praktik. Denna studie utgår från denna ansats och ställer följande huvudfrågor: (1) Hur designas och organiseras staden i ett större kulturprojekt över tid? och (2) Hur gestaltas samspelet med medborgarna i en strategisk utvecklingssatsning med denna dignitet? Forskningsprojektet, som sträcker sig över tre år, avser att besvara dessa frågor genom detaljerade empiriska studier av vardagsnära aktiviteter. Det bedrivs i nära samarbete med ledande internationella forskare och förväntas berika såväl vetenskaplig som praktisk kunskap om städers funktionssätt.

Projektansvarig

Nils Wåhlin
Övrig/annan befattning
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2013-01-01 2016-12-31

Finansiering

Riksbankens Jubileumsfond (RJ)

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Handelshögskolan

Forskningsområde

Företagsekonomi
Senast uppdaterad: 2020-01-17