"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Strategic Argumentation för att hantera interaktion mellan intelligenta system och människor

Doktorandprojekt

Projektansvarig

Juan Carlos Nieves Sanchez
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 25

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-10-01 2024-09-30

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för datavetenskap

Externa finansiärer

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

Projektbeskrivning

Kollaborativ intelligens mellan människor och intelligenta system förlitar sig starkt på färdigheter hos människor och intelligenta system för att nå överenskommelser mellan dem.

För att nå dessa överenskommelser krävs komplexa interaktionsprocesser, som inkluderar mänskliga resonemang baserade på sunt förnuft och målorienterade beslutsprocesser som utförs av det intelligenta systemet. För att nå sina mål måste intelligenta system sätta olika strategier i spel under sina sociala interaktioner. 

I detta projekt föreslås att undersöka strategisk argumentation för att nå överenskommelser mellan människor och intelligenta system i typer av dialogspel. För detta ändamål kommer vi att utveckla formella resoneringsmetoder baserade på icke-monotoniska resoneringsteorier såsom formell argumentation och answer-set-programming. Vi kommer att utvärdera dessa formella resoneringsmetoder ur formella och praktiska synvinklar. Den praktiska utvärderingen kommer att utformas inom ramen för digitala följeslagare. 

Detta projekt är affilierat till WASP-HS för doktorander.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2021-09-07