"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Andreas Brännström

Jag studerar sätt för artificiella intelligenta system att förstå mänskligt beteende för att förbättra strategiskt beslutsfattande i deras interaktioner med människor.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
MIT-huset, Umeå universitet, MIT.D.416 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Min forskning och bakgrund | Google Scholar | ResearchGate

I min forskning syftar jag till att förse artificiella intelligenta system med modeller för beslutsfattande som tar hänsyn till mänskliga mentala attribut, såsom: övertygelser, värderingar, mål och avsikter. Beslutsmodeller bygger på formaliseringar av psykologiska teorier. För detta ändamål utvecklar jag formella beslutsmodeller, med hjälp av icke-monotona resonemangstekniker så som Formal Argumentation och Answer Set Programming. Modellerna utvärderas ur formella, praktiska och etiska synvinklar.

Artificial Intelligence. ECAI 2023 International Workshops: XAI^3, TACTIFUL, XI-ML, SEDAMI, RAAIT, AI4S, HYDRA, AI4AI, Kraków, Poland, September 30 – October 4, 2023, Proceedings, Part II, Springer 2024 : 291-303
Bahuguna, Ayush; Haydar, Sajjad; Brännström, Andreas; et al.
AAMAS '23: Proceedings of the 2023 International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems : 2376-2378
Brännström, Andreas; Dignum, Virginia; Nieves, Juan Carlos
2nd International Workshop on HYbrid models for coupling Deductive and inductive ReAsoning (HYDRA) @ ECAI-23, Kraków, Poland, September 30 - October 4, 2023
Brännström, Andreas; Nieves, Juan Carlos
The Workshop on Ethics of Game Artificial Intelligence (EGAI) @ ECAI-23, Kraków, Poland, September 30 - October 4, 2023
Vossers, Joost; Danelid, Fanny; Brännström, Andreas; et al.
HAI '23: Proceedings of the 11th International Conference on Human-Agent Interaction, ACM Digital Library 2023 : 443-445
Wester, Joel; Brännström, Andreas; Nieves, Juan Carlos; et al.
Proceedings of the 14th International Conference on Agents and Artificial Intelligence: Volume 3, SciTePress 2022 : 705-714
Brännström, Andreas; Kampik, Timotheus; Ruiz-Dolz, Ramon; et al.
EMAS’22: 10th International Workshop on Engineering Multi-Agent Systems @ AAMAS, Virtual Event, May 9-10, 2022
Brännström, Andreas; Nieves, Juan Carlos
Logic Programming and Nonmonotonic Reasoning: 16th International Conference, LPNMR 2022, Genova, Italy, September 5–9, 2022, Proceedings, Springer 2022 : 103-116
Brännström, Andreas; Nieves, Juan Carlos
CHAI Workshop, July 24, 2022: Accepted papers
Wester, Joel; Brännström, Andreas; Nieves, Juan Carlos
Online Handbook ofArgumentation for AI: Volume 2 : 2-6
Andreas, Brännström
Proceedings of the International Conference on Logic Programming 2021 Workshops, Porto, Portugal, September 20-21, 2021
Brännström, Andreas; Nieves, Juan Carlos
Workshop Program
Brännström, Andreas; Kampik, Timotheus; Nieves, Juan Carlos