Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Andreas Brännström

Andreas Brännström

Jag studerar sätt för artificiella intelligenta system att förstå mänskligt beteende för att förbättra strategiskt beslutsfattande i deras interaktioner med människor.

Kontakt

E-post

Verksam vid

Anknytning
Plats
MIT-huset, Umeå universitet, MIT.D.418 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Min forskning och bakgrund | Google Scholar | ResearchGate

I min forskning syftar jag till att förse artificiella intelligenta system med modeller för beslutsfattande som tar hänsyn till mänskliga mentala attribut, såsom: övertygelser, värderingar, mål och avsikter. Beslutsmodeller bygger på formaliseringar av psykologiska teorier. För detta ändamål utvecklar jag formella beslutsmodeller, med hjälp av icke-monotona resonemangstekniker så som Formal Argumentation och Answer Set Programming. Modellerna utvärderas ur formella, praktiska och etiska synvinklar.

Online Handbook ofArgumentation for AI: Volume 2 : 2-6
Andreas, Brännström
Proceedings of the International Conference on Logic Programming 2021 Workshops, Porto, Portugal, September 20-21, 2021
Brännström, Andreas; Nieves, Juan Carlos
Workshop Program
Brännström, Andreas; Kampik, Timotheus; Nieves, Juan Carlos