"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Delprojekt 5. Betydelsen av ansträngande och dåliga arbetsförhållanden, anställningskontinuitet och kompetensutveckling för ett längre arbetsliv

Medan tidigare studier visar att dåliga arbetsförhållanden, osäkra anställningsförhållanden, dålig hälsa, kön och humankapital starkt påverkar arbetslivets längd (se t.ex. Axelrad & Mcnamara 2018, Larsen & Pedersen 2017), är det få som har undersökt hur dessa processer utvecklas över tid och påverkar arbetslivslängden. Utifrån ett livsloppsperspektiv är det troligt att utsikterna för ett förlängt arbetsliv smalnar av långt innan människor börjar ta aktiva beslut om sin egen pension. I detta delprojekt undersöker vi arbetskarriärer över en betydande del av arbetslivet för att bättre förstå hur förhållanden under livsförloppet bidrar till att forma möjligheterna och begränsningarna för ett förlängt arbetsliv. Mer specifikt frågar vi: I vilken utsträckning är långvarig exponering för ansträngande och bristande arbetsförhållanden relaterad till arbetslivets längd? Vilken roll har anställningskontinuitet och karriärrörlighet under yrkeskarriären för arbetslivets längd och för män respektive kvinnor? I vilken utsträckning är skillnader i humankapital och kompetensutveckling under livsloppet förknippade med ett förlängt arbetsliv? Förbättrad kunskap på dessa områden kan visa varför vissa anställda är mer benägna att arbeta senare i livet än andra, identifiera händelser i arbetslivet som kan påverka såväl tidig som sen pensionering och därmed ge viktiga nycklar till hur sannolikheten för långt, hälsosamt och hållbart arbetsliv kan förstärkas.

Medverkande forskare

Anna Brydsten
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 34
Mikael Stattin
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 14
Daniel Larsson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 51 97
Senast uppdaterad: 2023-02-17