"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Strategier för ett hållbart arbetsliv ur ett arbetsgivar- och medarbetarperspektiv

Forskningsprojekt Hur kan vi skapa förutsättningar för ett långt, hållbart och hälsosamt arbetsliv för fler än priviligierade grupper av anställda? Detta är i grunden en mycket komplex fråga där kunskapsläget är relativt begränsat.

Genom ett multidisciplinärt sammansatt forskarteam presenteras ett forskningsprogram med kapacitet att utifrån olika teoretiska perspektiv och metodologiska ansatser studera den komplexa interaktionen mellan välfärdsstatliga försörjningsalternativ, utstötningsmekanismer i arbetslivet, organisationers och arbetsgivares anpassningar av arbetsvillkor samt anställdas hälsa och motivation.

Projektansvarig

Mikael Stattin
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 14

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-11-01 2027-10-31

Finansiering

FORTE

Forskningsområde

Sociologi

Projektbeskrivning

Genom att utnyttja såväl survey,- register som livsloppsdata, samt intervju- och observationsdata studeras i programmet tre övergripande forskningsfrågor.

  1. Hur olika erfarenheter och arbetsvillkor under livsloppet påverkar möjligheterna för ett långt, hållbart och hälsosamt arbetsliv.
  2. I vilken utsträckning använder svenska arbetsgivare strategier och metoder för att underlätta, stimulera och motivera anställda att arbeta sent i livet.
  3. Hur kan anpassningar av arbetsförhållanden, riktade HR-strategier och organisatoriska interventioner förbättra möjligheterna till ett långt arbetsliv för anställda med kognitivt och fysiskt krävande arbeten.

En projektorganisation med representanter från offentliga och privata organisationer, fackföreningar etc kommer att etableras inom programmets ram. Detta nätverk utgör en arena för dialog och lärande i interaktion med praktiker vilket är en nyckel till att skapa synergier i programmet och medverka till att forskningsresultat bidrar till en reell utveckling mot ett långt och hållbart arbetsliv för anställda inom olika sektorer och branscher.

Fem delprojekt

Programmet består av fem olika men närbesläktade delprojekt där olika aspekter av hållbart arbetsliv studeras. 

Aktuellt

VK: Är det möjligt för dem med fysiskt tunga jobb att jobba till 65 år?

En forskargrupp vid Umeå universitet studerar vad som krävs för att orka och vilja jobba kvar till pensionen.

Senast uppdaterad: 2023-02-17